Hyppää sisältöön
Media

EU:n suorien tukien lopulliset tasot vahvistettu vuodelle 2022

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2023 16.22
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään EU:n kokonaan rahoittamien suorien viljelijätukien vuoden 2022 lopulliset yksikkötasot. Vuoden 2022 maksettavia suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki ja tuotantosidonnaiset palkkiot nautaeläimille, lampaille ja vuohille ja tietyille peltokasveille. Ruokavirasto aloittaa tukien maksun 8. kesäkuuta.

EU:n suoria tukia vuodelta 2022 maksetaan yhteensä noin 518 miljoonaa euroa. Tästä määrästä maksettiin viljelijöille viime joulukuussa perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki sekä peltokasvipalkkio lähes kokonaan. Nautaeläinpalkkioista maksettiin noin 40 prosenttia.

Kesäkuussa maksetaan noin viiden prosentin loppuerä perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta sekä peltokasvipalkkiosta. Perustukea maksetaan arviolta 251 miljoonaa euroa aktiivisten tukioikeuksien perusteella. Tukioikeuksien arvo on hehtaaria kohden 122,94 euroa AB-tukialueella ja 106,48 euroa C-tukialueella. Viherryttämistuen enimmäismäärä AB-alueella on 78,10 miljoonaa euroa ja tukitaso 74,50 euroa hehtaarilta ja C-tukialueella enimmäismäärä on 77,16 miljoonaa euroa ja tukitaso 64,71 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän EU-tukea maksetaan koko maassa 82,8 euroa hehtaarilta enimmäismäärän ollessa 10,3 miljoonaa euroa.

Tuotantosidonnaiset palkkiot

EU:n suorien tukien kokonaismäärästä voidaan tuotantosidonnaista tukea maksaa yhteensä 101,43 miljoonaa euroa. Tästä määrästä kohdistuu naudanlihantuotannolle 49,73 miljoonaa euroa, maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 16,9 miljoonaa euroa. Yksikkötasot euroa per eläin tai hehtaari lasketaan siten, että palkkioihin käytettävissä olevat enimmäismäärät jaetaan myönnetyillä palkkiokelpoisilla eläimillä tai hehtaareilla. 

Aiempiin vuosiin verrattuna vuoden 2022 eläinpalkkioiden ehtoja muutettiin komission kiristyneiden vaatimusten vuoksi. Muun muassa palkkiokelpoisten eläinten laskentajakso lyheni ollen 1.4-31.12.2022. Keskimääräinen palkkiokelpoinen eläinmäärä perustuu nautarekisterin tietoihin ja lasketaan siten, että eläinten palkkiokelpoiset tilallaolopäivät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 275:lla. 

Muutos aiempiin vuosiin on myös se, että viime vuonna lypsylehmien, emolehmien, emolehmähiehojen ja uuhien palkkiokelpoiset päivät voitiin huomioida vain yhden tuenhakijan osalta. Jos näillä eläimillä oli tukivuoden aikana useampia haltijoita, eläimen palkkiokelpoisuuspäivät otettiin huomioon keskimääräistä eläinmäärä laskettaessa vain siltä ajalta, jonka eläin oli sen viimeisimmän haltijan hallinnassa. Teuraseläinten palkkiot maksetaan kuten aiemminkin teurastetun ruhon perusteella.

EU:n suorien tukien 1-2 prosentin suuruista rahoituskurileikkausta, josta kertyneet varat on ohjattu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kriisirahastoon, ei viime vuonna toimeenpantu. Ennen maksua tehdään aiempaan tapaan suorien tukien enimmäismäärän ylittymiseen liittyvä lineaarinen, suoraviivainen noin 0,1 prosentin suuruinen vähennys.

Tuotantosidonnaisia palkkioita maksetaan seuraavat määrät:

EU:n tuotantosidonnaiset palkkiot vuonna 2022

Taulukko: EU:n tuotantosidonnaiset palkkiot vuonna 2022

EU:n viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus EU:n pohjoisimmissa viljelyoloissa. Maataloustuotannon säilyminen koko Suomessa turvaa myös maaseudun elinvoimaisuutta. Viljelijätukia ei myönnetä vastikkeettomasti, vaan niiden myöntämisen ehtona on mm. ilmasto- ja ympäristöehtoja ja viljelijöiden tulee noudattaa ruuan turvallisuuteen ja terveysvaikutuksiin asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 162304
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162248
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi