Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-tukea syyskylvömenetyksiin

Maa- ja metsätalousministeriö
28.3.2018 13.53
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään 28.3.2018 viime syksyn tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävän EU-tuen hehtaarikohtaisen määrän. Tukea voidaan myöntää enintään 15 euroa hehtaarilta.

Tuen määrää tarkistetaan tarvittaessa, kun lopullinen tukeen oikeutettu kokonaispinta-ala on tiedossa. Tukea voidaan maksaa enintään 1,08 miljoonaa euroa. Maksu tapahtuu viimeistään 30.9.2018.

Poikkeukselliset sääolot vaikeuttivat viljelyä, sadonkorjuuta ja syyskylvöjä Suomessa ja Baltian maissa kasvukauden ja syksyn 2017 aikana. Euroopan komissio antoikin 23.1.2018 asetuksen Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen viljelijöille myönnettävästä tuesta. Suomi on toimittanut Euroopan komissiolle tuen toimeenpanoon liittyvän ilmoituksen maaliskuun alussa, sen jälkeen kun valtioneuvosto oli sen vahvistanut.

Tuen edellytyksenä vähintään 30 prosentin kylvämättä jäänyt tai tuhoutunut ala

Tukea myönnetään viljelijöille, jotka eivät ole voineet tehdä syyskylvöjä tai joiden syyskylvöalat ovat tuhoutuneet vuoden 2017 elo-lokakuun tulvien ja rankkasateiden vuoksi. Tuensaannin edellytyksenä on, että kylvämättä jääneet tai tuhoutuneet alat ovat vähintään 30 prosenttia viljelijän syksyn kokonaiskylvöalasta.

Euroopan komissiolle tehdyn ilmoituksen mukaan Suomessa kokonaiskylvöalaksi katsotaan kyseisen viljelijän vuosien 2015–2017 syyskasvien aloista suurin ala. Syyskasveiksi luetaan syysvehnä, syysspelttivehnä, syysruisvehnä, syysruis, syysohra, syyskaura, syysrypsi ja syysrapsi. Ilmatieteen laitoksen sadetilaston perusteella tuki kohdennetaan koko Suomen alueelle.

Tukeen oikeuttavan alan määräytymiseen vaikuttavat muun muassa haettu ala, valvonnan hyväksymät alat ja tietyt voimassa olevat ympäristösopimusalat. Lisäksi edellytetään, että viljelijä ei ole saanut samasta menetyksestä muuta kansallista tukea, vakuutuskorvausta tai Euroopan unionin rahoitusosuudella rahoitettua tukea.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356, juha.palonen(at)mmm.fi

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248, suvi.ruuska(at)mmm.fi

 

Euroopan komission asetus Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen viljelijöille myönnettävästä tuesta
Valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2018
Valtioneuvoston päätös 8.3.2018