Hyppää sisältöön
Media

Evon retkeilyaluetta kehittämään asetettu työryhmä aloitti työnsä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 13.19
Uutinen
Kuva: Hannu Laatunen

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet.

Työ tulee toimeksiannon mukaan saada valmiiksi 30.6.2022 mennessä, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus sen jälkeen hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa.

Työryhmä aloitti 21.12.2021 työskentelyn. Ensimmäisessä kokouksessa perehdyttiin valtion retkeilyalueisiin ja niiden viimeaikaiseen kehittämistyöhön sekä niiden rooliin valtion maankäytössä mm. valmistelun loppuvaiheessa olevan kansallisen luonnon virkistyskäyttöstrategian näkökulmasta. Kokouksessa esiteltiin työryhmälle myös työryhmän asettamisessa todettua Evon alueen matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa sekä sovittiin työryhmän jatkotyöskentelystä. 

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Juha S. Niemelä, p. 020 639 4201, juha.niemela@metsa.fi
 

Luonto ja ilmasto Metsät