Hyppää sisältöön
Media

Evon retkeilyaluetyöryhmän työpajassa työstettiin luonnoksia tuleviksi esityksiksi  

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2022 13.45
Uutinen
Kuvituskuva.
Kuva: Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsätalouden koulutusvastuu

Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmä jatkoi 2.3.2022 pidetyssä työpajassa retkeilyaluetta koskevien esitysten työstämistä. Seuraavaksi työryhmä järjestää sidosryhmien kuulemisia esitysluonnosten pohjalta. Työtä laajennetaan lisäksi seuraavassa kokouksessa koskemaan myös muiden retkeilyalueiden ja koko retkeilyaluekonseptin kehittämistä.

Esityksiä työstettiin työpajassa seuraavien teemojen pohjalta:

 • Yleissuunnitelman toteutus 
 • Brändi ja markkinointi 
 • Palvelutarjonnan kehittäminen ja yritystoiminnan edellytykset
 • Toimijoiden yhteistyön ja laajemman aluekokonaisuuden kehittäminen 
 • Monimuotoisuuden lisääminen
 • Hakkuiden ja muiden metsätalouden töiden periaatteiden kehittäminen 
 • Metsästys, kalastus, luontoliikunta, marjastus ja sienestys 
 • Rakenteiden ja reittien kehittäminen ja digitalisaatio

Esiin nousivat korostetusti muun muassa seuraavat näkökulmat: 

 • Matkailun edellytysten parantaminen kehittämällä laadukkaita palveluita ja alueen majoitusmahdollisuuksia. Yleissuunnitelman toteuttamisen tiekartan nähtiin tarjoavan tälle hyvän pohjan.
 • Luontolähtöisyyden ja kestävyyden tulee olla keskiössä Evon kehittämisessä, tarinassa ja brändissä.
 • Kokonaisuuden rakentamisessa sekä yhteistyöverkostojen ja alueellisen yhteismarkkinoinnin kehittämisessä tarvitaan varsinaista Evon retkeilyaluetta laajempaa kehittämisotetta ja yhteistyötä. 
 • Luontoarvoja lisäävän ja retkeilyn mahdollisuuksia parantavan metsänhoidon kehittämisen mahdollisuudet. 
 • Luonnossa järjestettävien tapahtumien mahdollisuudet (muun muassa Partiolaisten leirialueen erinomaisissa puitteissa)
 • Palvelurakenteiden hyvä kunto, reitistöjen maisemat sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat oleellisia alueen vetovoiman kehittämiselle. 
 • Digitaaliset palvelut ja vaihtuvat teemat reiteissä ja opastuksessa. 

Retkeilyalueet tulee työpajan loppukeskustelun mukaan nähdä lisäarvoa tuovana osana suomalaisen luontomatkailun kokonaisuutta ilman vastakkainasettelua kansallispuistojen kanssa. Evon kävijä voi suunnata myös alueen muihin luontokohteisiin ja päinvastoin. Alueesta voidaan kehittää vielä houkuttelevampi vahvalla ja selvästi aiempaa laajemmalla yhteistyöllä kuntien, maakuntien ja eri sektoreiden välillä. Tahtotila tiiviimpään yhteistyöhön työryhmän jäsenten edustamien organisaatioiden keskuudessa on olemassa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Työ tulee toimeksiannon mukaan saada valmiiksi 30.6.2022 mennessä, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus sen jälkeen hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa.

Valtion retkeilyalueita voidaan ulkoilulain mukaan perustaa valtion maalle, jolla on ulkoilun kannalta huomattava yleinen merkitys. Tällaisella alueella on metsätalouden harjoittaminen, metsästys ja kalastus samoin kuin maa- ja vesialueen muukin käyttö järjestettävä niin että ulkoilutoiminnan tarpeet tulevat riittävästi otetuiksi huomioon. Retkeilyalueen perustamisesta ja sen käytön perusteista päättää valtioneuvosto.

Tiedote työryhmän asettamisesta (MMM 24.11.2021)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Juha S. Niemelä, p. 020 639 4201, juha.niemela(at)metsa.fi