Hyppää sisältöön
Media

141-tuesta neuvottelutulos vuosille 2008-2013

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2007 18.46
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja komissaari Mariann Fischer Boel sopivat tänään 27.11. liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella Etelä-Suomen maataloudelle maksettavista kansallisista tuista. Ministeri Anttila pitää saavutettua tulosta kohtuullisena erittäin vaikeassa neuvottelutilanteessa. Sovittu tukikausi on aikaisempia tukikausia pidempi. Suomen esitys hyväksyttiin sellaisenaan neljän ensimmäisen vuoden osalta.

"Ratkaisu luo omalta osaltaan edellytyksiä Etelä-Suomen maatalouden pitkäjänteisemmälle kehittämiselle. Tämä ratkaisu vahvistaa myös merkittävästi Suomen ja komission yhteistä tavoitetta siitä, että mahdollisimman suuri osa Suomen olosuhdehaitan korvauksesta saadaan yhteisen maatalouspolitiikan piiriin", toteaa ministeri Anttila.

Tukiratkaisuun sisältyy maatalouden kannattavuusedellytyksiä turvaavia tulotukia ja rakennekehitystä edistäviä investointitukia. Tukimuodoista ja -tasoista sovittiin seuraaville kuudelle vuodelle eli vuosille 2008–2013. Kauden loppupuolelle ajoittuvan epäsuotuisten alueiden LFA-tukijärjestelmän uudistuksen vuoksi ratkaisuun sisältyy myös lauseke siitä, miten uudistuksen vaikutukset otetaan huomioon Etelä-Suomen kansallisissa tuissa. Neuvottelussa olivat esillä myös Suomen maatalouden ympäristötukeen tavoittelemat muutokset.

Ratkaisun perusteella 141-tulotukea voidaan maksaa kotieläintaloudelle, kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille sekä kotieläintilojen LFA-alalle. Näiden tukimuotojen yhteismäärä vuonna 2008 on 93,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin vuonna 2007 maksettu 94,0 miljoonaa euroa. 141-tuen kokonaismäärä alenee neljänä ensimmäisenä vuonna keskimäärin 2,7 % vuodessa. Tukikauden kahtena viimeisenä vuotena 141-tuen kokonaismäärä alenee tätä voimakkaammin. 141-tuen kokonaismäärä on 62,93 miljoona euroa vuonna 2013. Kauden lopulla LFA-uudistuksen toteuduttua 141-tuen aleneman korvaamiseen haetaan mahdollisuuksia LFA-tuen korotuksesta ratkaisuun sisältyvän lausuman mukaisesti.

Ratkaisun myötä Etelä-Suomen kansallisten tukien rakenne muuttuu. Vuodesta 2008 alkaen osa kotieläintalouden tuesta maksetaan kotieläintilojen hehtaaritukena. Sika- ja siipikarjatalouden tuet maksetaan vuodesta 2009 alkaen tuotannosta irrotettuna tilakohtaisena tukena, joka pääsääntöisesti perustuu tilan vuoden 2007 tuotantomääriin.

Saavutettuun ratkaisuun liittyvät olennaisena osana myös investointituet ja nuorten viljelijöiden aloitustuet. Suomi käyttää jatkossakin korotettuja investointitukia niillä tuotantosektoreilla, jotka saavat tulotukia artiklan 141:n perusteella (erityisesti maito- ja nautasektorin sekä sika- ja siipikarjatalouden investoinnit). Sika- ja siipikarjataloudessa investointitukien haun avaaminen edellyttää markkinatilanteesta johtuen vielä komission lupaa. Nuorten viljelijöiden korotetut aloitustuet jatkuvat.

Tukiratkaisun yksityiskohdista on kerrottu tarkemmin oheisessa liitteessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. +358-50-5213305