Hyppää sisältöön
Media

Hae rahoitusta hankkeelle, joka selvittää kaavoituksen vaikutusta metsätalouteen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2017 14.25
Uutinen

Yksi kansallisen metsästrategian tavoitteista on, että metsäalueita koskevien kaavojen vaikutukset metsätaloudelle arvioidaan. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö etsivät nyt pilottihankkeita, joiden avulla arviointia voitaisiin kehittää. Hankehaku on tarkoitettu kunnille ja kuntien toimeksiannosta kaavaa valmisteleville konsulteille. Hankkeisiin toivotaan toteutettavia kaavoja, joilla on merkittäviä metsäalueita.

Kuntakaavoja laadittaessa tulee arvioida kaavan merkittävät vaikutukset. Ympäristöministeriön Metsämaa kaavoituksessa -hankkeessa huomattiin, että metsämaahan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on puutteita. Hankkeen loppuraportin mukaan kaikki vaikutukset eivät mykyisellään tule arvioiduiksi, aikutusten arviointi on vaihtelevaa ja toisinaan osa näkökulmista korostuu liikaa. Vaikutusten arvioinnin tulisi olla systemaattista ja tasapuolista.

Pilottihankkeissa selvitetään, miten kaavoituksen vaikutuksia metsävaroihin, metsätalouteen ja metsien monikäyttöön voisi arvioida entistä paremmin. Tarkoituksena on, että arvioinnissa testataan muun muassa Luonnonvarakeskuksen aineistoja, sekä sen kehittämää laskentamallia.

Hanke-ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 31.3.2017 maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)mmm.fi tai postitse osoitteeseen Maa- ja metsätalousministeriö, Kirjaamo, PL 30, 00023 Valtioneuvosto. Lisää tietoa hausta löytyy hankehakuilmoituksesta.

Hanke-ehdotuksia voivat tehdä kunnat ja kuntien toimeksiannosta kaavaa tekevät konsultit. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö valitsevat yhdessä rahoitettavat pilottihankkeet.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Niina Riissanen, p. 0295 162 339, niina.riissanen(at)mmm.fi

Metsät Tutkimus ja kehittäminen