Hyppää sisältöön
Media

Haitallisten vieraslajien selvitystyöhön laajalla rintamalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2012 12.59
Tiedote -

Haitallisten vieraslajien levinneisyyttä, tärkeimpiä leviämisväyliä sekä parhaita torjuntakeinoja selvitetään parhaillaan poikkeuksellisen laajalla osaamisrintamalla Suomessa. Seitsemän tutkimuslaitoksen, viraston ja järjestön yhteistyön kautta on myös tarkoitus kehittää kansallinen vieraslajiportaali, jonka avulla kerätään vieraslajihavaintoja ja kootaan vieraslajitietoja yhteen.

Vieraslajien hallintaa ja tietoisuuden lisäämistä koskevassa "HAVINA" -tutkimushankkeessa yhdistyy laaja osaaminen eri laitoksista. Mukana työssä ovat Suomen ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tutkimushankkeen kautta selvitetään haitallisten vieraslajien levinneisyyttä, haittojen laajuutta, vieraslajien leviämisväyliä Suomen sisällä ja Suomeen sekä Suomesta muihin maihin. Hankkeessa kootaan tietoja haitallisten vieraslajien parhaista torjuntakeinoista ja torjuntatoimien kustannustehokkuudesta sekä mahdollisista uusista rahoitusmekanismeista, joita voitaisiin Suomessa käyttää vieraslajien torjunnassa ja riskien vähentämisessä. Tutkimushanke tuottaa myös tietoa haitallisten vieraslajien riskinarviointia varten erityisesti vesieliöistä, nisäkkäistä, koristekasveista sekä kasvintuhoojista.

Vieraslajiportaali kehitteillä

HAVINA-tutkimushankkeen aikana kehitetään myös vieraslajiportaali, jonka avulla on tarkoitus kerätä vieraslajihavaintoja sekä koota vieraslajitietoja keskitetysti kaikkien saataville. Kansalaisten ja tutkijoiden toivotaan ilmoittavan havaintonsa vieraslajeista portaaliin jo keväällä avatun havaintoilmoittimen kautta, jolloin saadaan tärkeää tietoa mm. haitallisten vieraslajien levinneisyydestä. Havaintojen kertymistä ja lajikohtaisia esiintymistietoja voi jatkossa seurata portaalin kartoilta. Varsinainen vieraslajiportaali avautuu yleisön käyttöön vuoden päästä.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten koristekasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia. Ne ovat voineet kulkeutua ihmisen mukana uudelle alueelle myös tahattomasti kuten Itämereen laivojen mukana tullut koukkuvesikirppu. Vieraslajeja pidetään yhtenä vakavimmista uhkista maailman ekosysteemeille, ja niillä on usein sekä ympäristöllisiä että taloudellisia haittavaikutuksia.

Osa vieraslajeista on taloudellisesti arvokkaita ja eri tavoin toivottuja ihmisen kannalta. Hyvin harvat vieraslajit ovat kuitenkaan hyödyksi alkuperäislajistolle ja ekosysteemeille. Hyödyksikin tarkoitetut siirrot voivat myöhemmin osoittautua myös vahingollisiksi haitallisten eliöiden päästyä luontoon tai viljelyksille. Esimerkiksi koristekasveiksi maahan tuodaan lukuisia uusia lajeja, joista suurin osa on viherrakentamisen käytössä turvallisia, mutta joistakin on mahdollista tulla haitallisia vieraslajeja. Uudessa ympäristössä vieraslajien runsastumista rajoittavat tekijät usein puuttuvat ja siten ne voivat lisääntyä ja levittäytyä hallitsemattomasti vahinkoa aiheuttaen.

Haittojen minimoimiseksi tarvitaan laajasti tietoa vieraslajeista, niiden leviämisestä ja torjuntakeinoista. "HAVINA"-hankkeessa pyritään parantamaan juuri vieraslajitiedon ja vieraslajien hallintaa, osin tuottamalla myös uutta tietoa haitallisista lajeista.

Nyt jo käytössä oleva vieraslaji-ilmoitin löytyy sivustolta www.luomus.fi/vieraslajit

Lisätietoja:
Suomen ympäristökeskus, hankkeen koordinaattori, Maiju Lehtiniemi, puh. 040 725 5085
maa- ja metsätalousministeriö, Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 040 358 5523