Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää energiapuun mittausta lain piiriin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 12.26
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi tänään 20.12.2012 eduskunnalle esityksen laiksi puutavaran mittauksesta. Ministeri Jari Koskinen pitää lakiesitystä tärkeänä puukaupan sujuvuuden kannalta.

- Energiapuun mittauksen sisällyttäminen lakiin on suurin yksittäinen muutos, joka auttaa bioenergiatavoitteitten saavuttamisessa. Pelkkä laki ei kuitenkaan tee energiapuun mittauksesta luotettavaa, vaan mittausmenetelmien kehittämiseen on jatkossa panostettava, hän sanoo.

Koska mitattu puutavaraerä kuljetetaan usein mittauksen jälkeen välittömästi käyttöpaikalle, voidaan mittaus tarkistaa yleensä vain mittauksesta kertyvien asiakirjojen perusteella. Laadittavien mittausasiakirjojen sisällöstä ja säilyttämisestä on tämän vuoksi laissa kattavat säännökset.

Huomattava muutos on vireillepanoaikojen väljentäminen nykyisestä 5 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Myös osapuolten oikeusturvakeinoja laajennetaan antamalla osapuolille valitusoikeus mittauslautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Uutta on myös mittausmenetelmien ja mittauslaitteiden tarkkuusvaatimuksien määrittely menetelmän, eräkoon ja puutavaralajin mukaan. Markkinoille tuoja vastaisi laitteiden lainmukaisuudesta. Mittausmenetelmien kokoaminen mittausmenetelmäryhmiksi ja niistä yhtenäinen säätäminen edistävät kehittämistoimintaa, kun uusien laitteiden ja menetelmien tarkkuusvaatimukset ovat etukäteen tiedossa.

Lakiesitys määrittelee mittausosapuolten oikeudet ja velvollisuudet aikaisempaa tarkemmin, mikä lisää luottamusta ja selkeyttää kaikkien osapuolten tehtäviä. Yrityksille ja laajamittaisen urakointitoiminnan harjoittajille annetaan oikeus sopia tietyistä asioista tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttäen, että mittauksen luotettavuus voidaan muuten varmistaa.

- Lakiesitys ottaa tasapuolisesti huomioon yksityisen metsänomistajan tarpeet luotettavasta puutavaran mittauksesta ja toisaalta teollisuuden tarpeet rationaalisesta toiminnasta, toteaa ministeri Koskinen.

Esitys on pääosin asiaa valmistelleen työryhmän mietinnön mukainen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013 mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, puh. 040 187 32 02