Hyppää sisältöön
Media

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen ryhmä: Alakoululaisten koulumatkojen kesto ja pituus osaksi palvelulupausta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2019 13.31
Tiedote

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä on huolissaan lasten hyvinvoinnista koulumatkojen pidentyessä harvenevan kyläkouluverkon myötä.

Työryhmä linjasi joulukuun kokouksessaan, että palvelulupaukseen tulee saada linjaus meno- ja paluusuunnan yhteenlasketusta kahden ja puolen tunnin maksimiajasta sekä 160 km maksimimatkasta peruskoulun alaluokkien osalta. Aihe nousi jälleen keskusteluun työryhmän kokouksessa 16. tammikuuta, jossa painotettiin tarvetta ennakkoluulottomiin uusiin ratkaisuihin harvaan asutun maaseudun lasten koulumatkoihin kuluvan ajan lyhentämiseksi.

Parlamentaarisen työryhmän mielestä tavoitteena tulee olla, että harvaan asutulla maaseudulla asuvat perheet voisivat valita lähikoulun kuntarajoista riippumatta. On tärkeää, että alakouluja voidaan säilyttää mahdollisimman lähellä oppilasta. Kilometrirajan asettaminen tukee koulumatkan aikarajavaatimusta. Aina lähikoulu ei löydy omasta kunnasta. Kun naapurikuntien oppilaille annetaan mahdollisuus tulla lähimpään kouluun, kaikki lopulta voittavat, toteaa parlamentaarinen työryhmä.

Työryhmä pitää tärkeänä, että kunnat puolin tai toisin velvoitettaisiin sopimaan kustannusten jaosta. Asia pitää kuitenkin ratkaista osana valtionosuusjärjestelmän uudistusta, sillä lähikoulun valinnasta voi kunnille aiheutua mittavia kuljetuskustannuksia. Työryhmä painottaa lisäksi etäopetuksen osittaista hyödyntämistä osana ratkaisua.

Perusopetuksessa etäopetusta käytetään vähän. Sitä tulisi kehittää. Harvaan asutun maaseudun lasten koulumatkan rasitusta voisi vähentää tarjoamalla mahdollisuuden etäopetukseen vaikka päivän viikossa, huomioiden että ratkaisuja tulee aina hakea yksilöllisesti.

Tammi-helmikuun aikana työryhmä käy läpi verotukseen liittyviä toimenpide-esitys. Seminaari työryhmän esiin nostamista toimenpiteistä pidetään 27.2.2019.

Lisätietoja:

kansanedustaja Anne Kalmari, puheenjohtaja. p. 09 432 3073, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä
kaupunginjohtaja Tytti Määttä, varapuheenjohtaja, 044 725 5220, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä
neuvotteleva virkamies Christell Åström, sihteeri, 029 516 2030, maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija Tarja Lukkari, sihteeri, 0400 372 082, Harvaan asutun maaseudun verkosto

Valtioneuvosto asetti 19.10.2017 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on asetettu toimikaudelle 1.11.2017–30.9.2019. Työn pohjana on vuonna 2017 julkaistu Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anne Kalmari.