Hyppää sisältöön
Media

Hyljekorvausten hakumenettely aukeaa ja uudet investointitukitasot tulevat voimaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2024 13.55
Tiedote

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta kaupallisille kalastajille maksettavien hyljekorvausten hakumenettely aukeaa kesäkuussa, ja haettaviksi tulevat vuosien 2022 ja 2023 korvaukset. Lisäksi EMKVR:n uudet tukitasot yksityisissä investointihankkeissa tulevat voimaan.

Valtioneuvosto antoi 6.6.2024 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen. Asetuksella säädetään ensinnäkin uudesta hyljekorvausjärjestelmästä ja toiseksi EMKVR:n yksityisten investointihankkeiden tukitasojen muutoksista.

Hyljekorvausten haku aukeaa 17.6.2024

Hyljekorvausjärjestelmällä korvataan hylkeiden rannikkokalastukselle aiheuttamia vahinkoja. Korvauksia voidaan maksaa ryhmään I kuuluville kaupallisille kalastajille. Vastaava korvaus oli käytössä rahaston edellisellä ohjelmakaudella. 

Hyljekorvauksen laskentaperusteena ovat hakijan saalisilmoitukset sekä Luonnonvarakeskuksen alueelliset kalan tuottajahintatilastot. Kertakorvauksen määrä hyljekorvaushankkeissa on 15 prosenttia rannikkokalastussaaliin laskennallisesta arvosta, kuitenkin enintään 5 000 euroa. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 750 euroa, tukea ei myönnetä. 

Hyljekorvausten määräaikainen hakumenettely on avoinna 17.6.–31.8.2024, ja siinä myönnetään laskennalliset korvaukset hylkeiden aiheuttamista vahingoista vuosilta 2022 ja 2023.

Merimetsojen aiheuttamia vahinkoja ei enää katsota laskennallisesti kuuluvan sisälle korvaukseen, mutta peruskorvaustaso pysyy silti samana (15 %), joten muutos ei vaikuta kalastajien saamiin korvauksiin. Merimetsovahinkojen korvausjärjestelmää selvitetään parhaillaan valtionhallinnossa. 

EMKVR:n tukitasoihin muutoksia

EMKVR:stä maksettavien yksityisten investointitukien tukitasot muuttuvat 13.6.2024 alkaen. Vesiviljelyn yksityisten investointien tuen enimmäismäärää lasketaan nykyisestä 40 prosentista 30 prosenttiin investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Lisäksi kalastuksessa, vesiviljelyssä sekä kalan jalostuksessa ja tukkukaupassa asetetaan hankekohtainen euromääräinen tukikatto yksityisille investointihankkeille. Investoinnin enimmäistuki voi jatkossa olla 600 000 euroa hanketta kohden ja asetuksessa mainittujen korotusperusteiden täyttyessä enintään 800 000 euroa. Myös hylkeiden aiheuttamien vahinkojen torjuntaan liittyvissä yksityisissä kehittämishankkeissa tuen hankekohtainen enimmäismäärä on jatkossa 800 000 euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi jatkossakin myöntää korkeampaa tukea strategisesti merkittäviin hankkeisiin kuultuaan ensin maa- ja metsätalousministeriötä. 

Tukitasojen muutoksen taustalla on EMKVR-rahoituksen kova kysyntä. Erityisesti vesiviljelyn investoinneissa rahoitus on loppumassa kesken ohjelmakauden 2021–2027. Muutoksen tarkoituksena on turvata rahoituksen riittävyys koko ohjelmakaudelle.

Linkit
Päätös hyljekorvausten määräaikaisen haun avaamisesta
Hyljekorvaukset haetaan Hyrrä-järjestelmästä 
Hyljekorvausten hakuohje

Lisätietoa
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, etunimi.sukunimi@gov.fi, 0295 162 411
erityisasiantuntija Minna Uusimäki, etunimi.sukunimi@gov.fi, 0295 162284
erityisasiantuntija Antony Starr, etunimi.sukunimi@gov.fi, 0295 162106