Hyppää sisältöön
Media

Hyvin sanottu -keskustelufestivaaleilla pohdittiin kestävän ruuan ja metsien merkitystä: Arjen valinnoilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2023 15.16
Uutinen

Ylen Hyvin sanottu –keskustelufestivaaleilla Hämeenlinnassa 29.-30. syyskuuta pohdimme, onko meillä varaa kestävään ruokaan ja miksi metsät herättävä tunteita.

Perjantain ruokakeskustelussa korostuit tarve muuttaa nykyistä ruuan kulutusta kohti kestävämpiä vaihtoehtoja. Erityisesti eläinperäisten tuotteiden kulutus nähtiin kestämättömänä ravitsemuksen ja ympäristön näkökulmasta. Keskustelijat painottivat kotimaisuutta ja ruuan hintaa tärkeinä arvoina, joista ei haluta tinkiä.

Keskustelun taso oli rakentavaa ja toisia kunnioittavaa. Vaikka ruokavalinnat ovat henkilökohtaisia, sekasyöjät ja vegaanit löysivät yhteisiä arvoja, jotka syvensivät keskustelua. Henkilökohtaisten valintojemme kestävyyttä ja arvopohjaa voi punnita saatavilla olevan tuoreen tiedon valossa.

Ruokakasvatus nousi esiin keskustelussa tärkeänä osana kestävän ruokakulttuurin rakentamista. Kodissa luodaan pohja ruokasuhteelle, mutta myös yhteisissä ruokailupaikoissa, kuten kouluissa, on tärkeää panostaa kestävään ruokakasvatukseen.

Keskustelu herätti ajatuksia ja toivoa siitä, että kestävän ruuan saatavuus ja arvostus kehittyvät parempaan suuntaan.

Metsäkeskustelussa korostettiin avoimen dialogin merkitystä ja metsänomistajien osallistumista päätöksentekoon

Metsäkeskustelussa pohdittiin kansallisen metsästrategian kautta tavoitteiden yhteensovittamista ja kompromissien tarvetta. Keskustelijat tunnistivat metsien moninaiset merkitykset suomalaisille ja totesivat, että myös metsäpolitiikka on muuttunut monipuolisemmaksi. Tästä syystä avoin keskustelu on tärkeää, erityisesti metsien omistajien osallistumisen kannalta. Metsien omistajat kantavat suurta vastuuta metsistämme ja heidän tulee olla mukana päätöksenteossa, samalla kun valinnanvapautta kunnioitetaan.

Kestävän ruuan ja metsien keskusteluissa tarvitaan moninaisia ääniä

Ruoka- ja metsäkeskustelut ovat usein polarisoituneita, ja ääripäät ovat usein vahvasti esillä. On tärkeää, että keskusteluihin saadaan kuuluville ääniä, jotka peilaavat arjen valintoja ja niiden perusteita. Ilmastonmuutos ja ruuantuotanto muodostavat monimutkaisen yhtälön, jossa törmäävät ruokakulttuuri, maantiede, henkilökohtaiset valinnat ja valtava määrä informaatiota.

Jotta voimme elää kestävämpää arkea, ruokatottumusten on muututtava. Kuitenkin tiedämme, että elämäntapamuutokset ovat hitaita, ja niiden vaikutukset ovat vielä hitaampia. Siksi on tärkeää olla mukana keskusteluissa ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Yhdessä voimme löytää kestäviä ratkaisuja ja edistää muutosta kohti kestävämpää ruokakulttuuria ja metsien hoitoa.
 

Ruoka ja maatalous