Hyppää sisältöön
Media

Ideafestivaali kutsuu keskustelemaan hyvästä elämästä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2020 12.16
Tiedote
Kuvituskuva

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanja kutsuu eri-ikäiset ja -taustaiset mukaan parantamaan suomalaista keskustelukulttuuria. Keskustelun järjestäminen onnistuu helposti ja mukaan haastetaan erityisesti maaseuduilla toimivia tahoja. Kampanjalla halutaan erityisesti tuoda esiin nuorten ääniä ja nostaa ne osaksi maaseudun kehittämistä.

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla käydään osana valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021, joka järjestetään Kurikassa 1.-2. päivä lokakuuta.

Kampanja käynnistyy 18.1. ja jatkuu kesäkuulle. Kevään aikana käydään keskustelua kolmessa osiossa, kolmeen eri kysymykseen syventyen. Alkuvuodesta keskitytään siihen, mitä tarvitsemme, jotta hyvä elämä toteutuisi nyt ja kymmenen vuoden päästä. Keskustelun järjestäjäksi voi ilmoittautua mukaan jo nyt.  

Rakentavan keskustelun järjestäminen ja siihen osallistuminen antaa mahdollisuuden lisätä omaa ymmärrystä, löytää uusia oivalluksia ja vaikuttaa kansalliseen maaseutupolitiikkaan.  

Yhdessä lisäämään rakentavaa ylisukupolvista keskustelua

– Haluamme saada eri-ikäiset ja -taustaiset ihmiset keskustelemaan toistensa kanssa siitä, mitä hyvä elämä maaseuduilla tarkoittaa. Keskusteluista syntyvät oivallukset auttavat meitä ymmärtämään ja tukemaan paremmin sitä, mistä hyvä elämä muodostuu eri ihmisille ja erilaisissa yhteisöissä, kertoo kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitosta, Maaseudun Sivistysliitto on  yksi kampanjan kumppanitahoista. 

– Keskusteluun haluamme erityisesti tuoda mukaan maaseuduilla asuvat nuoret. Yhteiskunta tarvit-see heidän näkemyksiään, jotta voimme tehdä kestävää tulevaisuutta. Tärkeää on huomioida heitä, jotka eivät yleensä tule kuulluiksi, mutta joita tulisi kuulla maaseudun kehittämiseen tai maaseutupolitiikkaan liittyvissä keskusteluissa, painottaa kehityspäällikkö Hilkka Näse Suomen 4H-liitosta. 

– Nuoruus on ajallisesti lyhyt, mutta sitäkin merkityksellisempi ja elämänmakuinen elämänvaihe. Se antaa vahvan suunnan koko loppuelämälle ja kun nuoret saavat aidosti mahdollisuuden olla mukana keskusteluissa ja vaikuttamassa oman kylän tai korttelin kehittämiseen petaa se hyvän tulevaisuuden paitsi heille itselleen, myös laajemmalle yhteisölle, korostaa Nuoriso-Leader -toiminnan puolelta mukana oleva Anu Suotula, Keskipiste-Leader ry:stä. 

Ideafestivaali-keskustelun järjestäminen on helppoa 

Mukaan Ideafestivaali – keskusteluun hyvästä elämästä maaseudulla voivat lähteä kaikki maaseudun tulevaisuudesta kiinnostuneet tahot. Keskustelun järjestäminen on helppoa. Järjestäjille on tarjolla valmis ohje- ja materiaalipaketti. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua Erätauko-säätiön järjestämään fasilitointikoulutukseen.

– Tulevaisuus tehdään yhdessä tänään, nojautuen jo tehtyyn. Ylisukupolvinen keskustelu ja yhteisen ymmärryksen hakeminen on tärkeää, kun mietitään tulevaisuuden tekemistä, toteaa Laura Arikka, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja. 

Mukaan järjestäjäksi voi ilmoittautua nettilomakkeella, joka löytyy Maaseutuparlamentin ideafestivaali.fi –sivulta. 

Määrittelemme itse hyvän elämän maaseudulla

– Hyvästä elämästä ei ole olemassa yhtä ainutta määritelmää kuin ei myöskään maaseudusta tai sen tulevaisuudenkuvasta. Nämä ovat kaikkea sitä, mitä me itse puheellamme määrittelemme, korostaa Petri Rinne, Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja. 

– Politiikassa sanat ovat tekoja. Yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta voimme edetä yhteiseen tahtotilaan ja yhteisten ratkaisujen hakemiseen, toteaa Maaseutuparlamentin 2021 päätuottajana toimiva Antonia Husberg, maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat Maaseudun Sivistysliitto MSL, Suomen 4H-liitto, Suomen Kylät ry, Keskipiste-Leader ry, Erätau-ko-säätiö sekä maaseutuverkosto/verkostopalvelut -yksikkö sekä kampanjaa koordinoiva Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö maa- ja metsätalousministeriössä. Kampanja toteutetaan osana valtakunnallista Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtumaa, joka järjestetään Kurikassa 1.-2.10.2021. Se myös kytkeytyy Hyvin sanottu – Bra sagt (Yle.fi) –hankkeeseen. 

Uutiseen liittyvät www-sivut: ideafestivaali.fi ja maaseutuparlamentti.fi.

Lisätietoa:

Maaseutu Ruoka ja maatalous