Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Jarmo Ratia selvittämään Lapin matkailukeskusten ja Metsähallituksen maanvuokrausta

Maa- ja metsätalousministeriö
5.4.2016 17.11
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö nimitti tänään Jarmo Ratian selvityshenkilöksi arvioimaan Lapin matkailukeskusten ja Metsähallituksen välistä maanvuokrausta. Selvityksen tarve on syntynyt, kun Metsähallituksen vanhoja vuokrasopimuksia on päättymässä ja uusien sopimusten hinnoittelusta on ollut eriäviä näkemyksiä.

Metsähallituksen näkemyksen mukaan uusien sopimusten hintatason tulisi olla huomattavasti vanhoja sopimuksia korkeampi, jotta lainsäädännön edellyttämä käypä hintataso toteutuisi. Lapin liitto on tehnyt maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle ehdotuksen selvityshenkilön kutsumisesta, jotta neuvotteluita saataisiin vauhditettua.

Ministeri Tiilikaisen mukaan pitkittyneet sopimusneuvottelut häiritsevät jo alueellisesti merkittävän matkailuelinkeinon kehittämistä.

– Selvityshenkilön avulla on mahdollista tuoda neuvotteluihin ulkopuolista näkökulmaa, ja päästä asiassa eteenpäin, ministeri Tiilikainen toteaa.

Ratian tehtävänä on selvittää Lapin matkailukeskuksissa toimivien yritysten näkemyksiä Metsähallituksen kaavoitus-, kiinteistökehitys- ja maanvuokraustoiminnasta. Selvityksessä arvioidaan käyvän hintatason lisäksi sitä, edesauttaako Metsähallitus matkailun ja muiden elinkeinojen kehittämistä mahdollisimman hyvin. Selvityksen tulee olla valmis 31.5.2016 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Metsähallituksen toiminnassa tulee ottaa huomioon liiketoiminnan arvon lisäksi myös Metsähallituksen toiminnan vaikutukset yhteiskuntaan. Liiketoiminnallinen kannattavuus ja käyvän hinnoittelun vaatimus muodostavat kuitenkin selkeät reunaehdot maanvuokraustoiminnassa. 

Lapin matkailualueilla vahvassa markkina-asemassa toimiessaan Metsähallitukselta voidaan perustellusti edellyttää kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta eri toimijoita kohtaan.  Metsähallituksen toimintaa koskee kuitenkin myös kilpailuneutraliteetin vaatimus ja kielletyksi valtiontueksi tulkittavan liian alhaisen hinnoittelun kielto.

Valtio on suurin maanomistaja Lapissa. Se omistaa kaksi kolmasosaa maakunnan pinta-alasta.

Jarmo Ratia toimi ennen eläkkeelle siirtymistään Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuosina 1991–2012 sekä lyhyen aikaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkönä vuosina 1999–2000.
 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 040 524 6267
Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p. 040 187 3202

Kimmo Tiilikainen Metsät