Hyppää sisältöön
Media

Julkisen hallinnon digitalisaatiota tuetaan Paikkatietoalusta-hankkeella

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2017 14.22
Uutinen

- 80% julkisen hallinnon tiedosta on paikkatietoa, muistutti Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä Julkisen hallinnon paikkatietoalusta-hankkeen (PTA) kick off -tilaisuudessa Helsingin Pasilassa 6.3.


- Julkinen hallinto tuottaa paikkatietoja prosesseissaan, mutta ne eivät ole helposti käytettävissä ja laadussa on puutteita, täsmensi nykytilannetta Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta.

Julkisen hallinnon digitalisaatiota tuetaan Paikkatietoalusta-hankkeella

PTA-hanke on osa hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta, jonka avulla edistetään asiakasnäkökulmaa, palveluiden sujuvoittamista ja julkisen sektorin tuottavuutta. Kärkihankkeessa hallinnonalat ja kunnat on sitoutettu hallinnon sisäisten prosessien digitalisoimiseen ja uudistamiseen.

PTA-hanketta koordinoi maa-ja metsätalousministeriö yhdessä kärkihankkeen toteuttamisesta vastaavan valtiovarainministeriön JulkICT-osaston kanssa. Hanke on jaettu kahdeksaan osahankkeeseen, joiden koordinoinnista vastaavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Osalle hankkeista ei ole vielä nimetty koordinaattoria. Hankekokonaisuudelle on varattu alustavasti 8 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä määrärahaa on myönnetty hankkeiden valmisteluun 0,8 miljoonaa euroa.

Osahankkeet perustuvat alkuperäisiin digihanke-esityksiin ja ministeriöiden teettämiin selvityksiin, mutta myös INSPIRE direktiivin asettamiin vaatimuksiin. Paikkatietoinfrastruktuurin yhteistyöfoorumi paikkatietoverkosto on myös vaikuttanut mm. paikkatietojen koulutuksen ja tuen osahankkeen perustamiseen.

Osahankkeet valmistelevat yhteiskäyttöistä palvelualustaa, uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää, maakuntien paikkatietoinfrastruktuurin tukemista, kansalliseen maastotietokantaan liittyviä palveluita, maankäyttöpäätösten palveluita, satelliittikuvapalveluja, INSPIRE-palveluja sekä näihin liittyvien koulutus- ja tukipalveluiden järjestämistä.

PTA-hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Rakennetaan yhteiskäyttöinen, muita järjestelmiä täydentävä paikkatieto- ja palvelualusta
  • Parannetaan keskeisten paikkatieto-aineistojen laatua ja käytettävyyttä
  • Tuetaan kuntien, maakuntien ja valtion paikkatieto-prosessien kehittymistä
  • Varmistetaan EU-säädösten toimeenpanon edellytykset (INSPIRE)
  • Vahvistetaan eri toimijoiden kykyä hyödyntää paikkatieto-tekniikkaa.

PTA on osa julkisten palveluiden digitalisointia

Paikkatietoalusta on osa julkisten palveluiden digitalisointia. Kärkihankerahoituksella rahoitetaan hankkeita kaikkiaan 100 miljoonan euron edestä, kertoi Olli-Pekka Rissanen valtionvarainministeriöstä.

Paikkatietoalustasta on julkisen sektorin hanke, mutta se voi muodostaa yhteistyöympäristön kaikille toimijoille, ja sen on määrä hyödyttää kaikkia loppukäyttäjiä: päättäjiä, kansalaisia, virastoja, maakuntia, kuntia, yrityksiä, yhteisöjä, EU:ta jne.

- Tulevaisuuden alustat perustuvat yhteistyöverkostoihin eri toimijaryhmien välillä, tähdensi Antti Vertanen.

- Olennaista on arvioida toimijoiden tehtäviä ennakkoluulottomasti ja siten selkiyttää toimijoiden keskinäistä työnjakoa ja roolitusta sekä edistää toimijoiden välistä yhteiskehittämistä.

Paikkatietoalustan aikataulu

Paikkatietoihin liittyvää hankekokonaisuutta on valmisteltu kärkihankkeessa jo yli vuoden ajan. PTA-hankkeen sisältö täsmentyi syksyllä 2016 ja varsinainen valmistelu on aloitettu tammikuussa 2017 alkurahoituksen varmistuttua. Osahankkeiden toteutussuunnitelmia valmistellaan siten, että jatkorahoitusta voidaan esittää valtion talousarvioon jo keväästä 2017 alkaen. Hankekokonaisuuden on arvioitu kestävän tammikuuhun 2021, niin että hyötyjä ovat selkeästi osoitettavissa jo 2019 alkaen.

Yleisökysymyksiä

Kick off -tilaisuuteen oli kutsuttu avoimesti paikkatietoasiantuntijoita julkishallinnosta, yrityksistä ja yhteisöistä. Pasilan virastotalon Auditorio oli aivan täynnä.

Keskustelussa Flicin (alan palveluyrityksiä edustava järjestö) edustaja kritisoi hankkeen julkishallintokeskeisyyttä ja kysyi, minkä verran kehittämisrahasta tulee yrityksille. Antti Jakobsson totesi, että yritykset tulevat olemaan merkittävässä roolissa Maanmittauslaitoksen vastuulla olevien hankkeiden toteutuksessa.

Kuntasektorin edustaja toi esille, että kunnissa tuotetaan laadukasta paikkatietoaineistoa. Hän oli huolissaan siitä, miten sille käy.

Antti Jakobssonin mukaan PTA:ssa rakennetaan yhteiskäyttöinen, muita järjestelmiä täydentävä paikkatieto- ja palvelualusta. Päällekkäistä työtä ei tehdä eikä rakenneta mitään sellaista, mikä ei ole tarpeen, hän vielä täsmensi.  

- Tarkoitus on tukea julkisen hallinnon organisaatioiden paikkatietojen tuottamista, hallintaa ja käyttöä uusilla yhteiskäyttöisillä palveluilla, ei puuttua eri organisaatioiden tehtäviin. 

Lisätietoja:
tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2421, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [antti.vertanen]
yli-insinööri Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos, p. 050 599 4123, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi [antti.jakobsson]

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Paikkatietoalusta