Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallinen metsästrategia lähti lausunnoille

Maa- ja metsätalousministeriö
14.11.2014 14.51
Tiedote -

Kansallinen metsästrategia 2025 lähti tänään lausunnoille. Strategia kertoo metsäpolitiikan lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet. Pohjana toimii keväällä hyväksytty metsäpoliittinen selonteko sekä eduskunnan siihen antama kannanotto.

Kansallisen metsästrategian visiossa korostetaan metsistä saatavan monipuolisen hyvinvoinnin kasvattamista. Strategisina päämäärinä tavoitellaan Suomen kilpailukyvyn parantamista metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja monipuolista käyttöä.

Strategian toimeenpano edellyttää vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamista. Niistä on muodostettu strateginen hankesalkku, jonka toteuttamisella tavoitellaan nykyistä parempia edellytyksiä metsäalan tuottaman hyvinvoinnin kasvattamiseksi sekä toiminnan kestävyyden turvaamiseksi. Hankkeissa esimerkiksi edistetään aktiivista metsätaloutta, puun markkinoille tuloa, metsänomistusrakenteen kehitystä ja metsien luontoarvojen turvaamista sekä tehostetaan metsiin perustuvan tiedon laajaa hyödyntämistä.

Strategian toimenpiteillä tavoitellaan uusien investointien toteuttamista, metsäalan uudistumista ja palveluliiketoiminnan kasvua. Metsät ovat yksi tärkeimmistä luonnonvaroistamme, kun siirrytään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta. Siten myös politiikan on erityisen tärkeää elää ajan mukana ja uudistua.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha Ojala, p. 0295 162 415
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444