Hyppää sisältöön
Media

Karhukannan kasvu taittunut suunnitellusti

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2012 12.17
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on ollut viime vuosina pysäyttää karhukannan voimakas kasvu. Parin viime vuoden aikana sallitun suuremman metsästyspaineen avulla kannan kasvu on saatu taittumaan. Karhukanta on nyt 20 % alempi kuin viime vuonna. Kanta on nyt vuoden 2009 tasolla. Jotta karhukannan metsästys on jatkossakin kestävää, vähentää maa- ja metsätalousministeriö suurinta sallittua saalismäärää tulevalle metsästysvuodelle. Karhukannan hoitosuunnitelman mukaisesti tavoitteena on karhukannan levittäytyminen entistä tasaisemmin maan eri alueille.

Ministeriö esittää 1.8. alkavalle metsästysvuodelle suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 133 karhua. Esitetty suurin sallittu saalismäärä on pienempi kuin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) arvioima kestävä verotusmäärä 160 karhua.

RKTL:n maaliskuussa ministeriölle toimittaman arvion mukaan Suomessa elää vähintään 1330-1445 karhua. Vuotta aiemmin vastaava arvio oli 1660-1780. Arvio karhukannasta perustuu petoyhdyshenkilöiden vuonna 2011 ilmoittamiin havaintoihin. Arviossa keskitytään ilmoitettuihin pentuehavaintoihin, joita kirjattiin vuonna 2011 yhteensä 705 (vuotta aiemmin 1000). Kokonaisuudessaan karhuhavaintojen määrä lisääntyi (10 908 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen (9 911 kpl). Viime vuoteen verrattuna enemmän karhuja arvioidaan elävän Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Itä-Suomen vakiintuneen karhukannan hoitoalueelle esitetään suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 60 karhua. Pohjois-Suomeen esitetään kiintiömetsästyksen suurimmiksi sallituiksi saalismääriksi itäiselle poronhoitoalueelle 30 karhua ja läntiselle poronhoitoalueelle 10 karhua. Keskisessä Suomessa sijaitsevalle levittäytymisvyöhykkeelle esitetään viime vuoden mukaisesti 15 karhun saalismäärää. Kehittyvän kannan hoitoalueella sallittaisiin enintään kolmen karhun metsästys Pirkanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Näillä alueilla karhukanta on kasvanut viime vuosina hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi erityisen merkittävien vahinkojen tai turvallisuusuhkan estämiseksi voidaan myöntää poikkeuslupia 15 karhulle. Näiden osalta lupien myöntämistä ei ole rajoitettu alueellisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 040 867 2667
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229

Jari Koskinen