Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kasvinsuojeluaineiden käyttö ekologisella alalla kielletään

Maa- ja metsätalousministeriö
3.10.2017 16.31
Tiedote

Vuodesta 2018 alkaen viherryttämistuen ekologisen alan kesannoilla ja typensitojakasvien alalla ei saa enää käyttää kasvinsuojeluaineita. Viherryttämistuen ehtoihin on tehty myös eräitä muita muutoksia.

Komission asetuksen muutoksen myötä ekologiseksi alaksi ilmoitetuilla kesannoilla ja typensitojakasvialoilla ei saa enää käyttää rikkaruohojen, kasvitautien ja tuholaisten torjuntaan tarkoitettuja aineita tai kasvunsääteitä. Suomi yhdessä monen muun maan kanssa ei pitänyt kasvinsuojeluaineiden käyttökieltoa hyvänä asiana, mutta Euroopan unionin jäsenmaista ei löytynyt määräenemmistöä esitystä vastaan. Suomen kielteiseen kantaan vaikutti erityisesti tavoite kasvattaa valkuaisomavaraisuutta.

Ekologiseksi alaksi ilmoitettavilla typensitojakasvien, kuten herneen, härkäpavun ja apilan aloilla, kasvinsuojeluaineiden käyttö olisi kiellettyä ajanjaksolla, joka alkaa kasvin kylvöstä ja päättyy 31.8. Jos sato korjataan vasta tämän jälkeen, kielto päättyisi, kun sato on korjattu. Jos monivuotinen typensitojakasvi on kylvetty ennen vuotta 2018, kasvinsuojeluaineiden käyttökielto alkaisi 1.5.2018.

Ekologisen alan kesannolla kasvinsuojeluaineiden käyttö olisi kiellettyä kesantokauden ajan eli 1.1.–15.8. Maataloustukien niin sanottujen täydentävien ehtojen perusteella myös muilla kesannoilla kuin ekologisen alan kesannoilla kasvinsuojeluaineiden käyttö on mahdollista vain rajoitetusti rikkakasvien ja vieraslajien torjunnassa. Nämä täydentävien ehtojen rajoitukset ovat voimassa ekologisen alan kesannoilla kesantokauden jälkeenkin.

EU-säädöksen muutoksella on lisäksi tarkennettu ekologisen alan kesantojen maataloustuotantokieltoa. Tämän vuoksi Suomessa on tarkoitus säätää, että viherkesanto ei voi jatkossa olla kylvetty yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla. Muutos koskisi kaikkia viherkesannon riista- ja maisemakasviksi tukihakemuksella ilmoitettavia aloja huolimatta siitä, onko ala ilmoitettu ekologiseksi alaksi vai ei. Velvoite ilmoittaa 5 prosenttia peltoa ekologiseksi alaksi koskee Suomessa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakuntien maatiloja tietyin poikkeuksin.

EU:n asetusmuutos sisältää myös lievennyksiä. Ekologiseksi alaksi voidaan hyväksyä typensitojakasvien ja muiden kasvilajien seoskasvustot, joissa typensitojakasvit ovat enemmistönä. Tästä säädettäisiin niin, että ekologisen alan typensitojakasveiksi hyväksyttyjen kasvien osuuden kylvösiemenseoksen painosta tulisi olla yli 50 prosenttia.

Myös viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen velvoite lievenee: vierekkäin sijaitsevien kasvilajien pienet alle 0,05 hehtaarin alat voitaisiin ilmoittaa yhtenä seoskasvustona. Tällöin jokaista pientä alaa ei tarvitsisi tukihaussa ilmoittaa ja piirtää peltolohkokartalle erikseen.

Tässä tiedotteessa mainituista muutoksista on tarkoitus säätää kansallisesti vuoden 2018 alkupuolella annettavalla valtioneuvoston asetuksen muutoksella.

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1155

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162 207
maatalousylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 162 138

sähköposti: [email protected]

Maaseutu Ruoka ja maatalous