Hyppää sisältöön
Media

Kaupallisen kalastuksen toimijakohtaisia kiintiöitä koskeva laki eduskunnan käsiteltäväksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2016 13.38
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään yhteisen kalastuspolitiikan kansallista täytäntöönpanolakia koskevan hallituksen esityksen lähetettäväksi eduskunnalle. Esityksen suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna on, että Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt jaettaisiin kaupallisille kalastajille siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi aiempien vuosien saaliiden perusteella.

Varsinaiset toimijakohtaiset kalastuskiintiöt jaettaisiin tulevaisuudessa vuosittain käyttöoikeuksien perusteella. Sekä useita vuosia voimassa olevia siirrettäviä käyttöoikeuksia että vuosittaisia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä voitaisiin siirtää toimijoiden välillä esimerkiksi myymällä.

Uusi laki muuttaisi nykyistä järjestelmää perustavalla tavalla, sillä nykyisin kaupalliset kalastajat kalastavat silakkaa, kilohailia ja lohta Suomen yhteisistä kansallisista kiintiöistä valtion asettamien kalastusrajoitusten puitteissa. Tavoitteena on, että esimerkiksi tänä vuonna vaikeuksia aiheuttanut kilohailin kalastuksen säätely valtion toimin olisi jatkossa mahdollista hoitaa joustavasti yritysten välisillä järjestelyillä.

Tulevaisuudessa päävastuu Suomen kalastuskiintiöiden hyödyntämisestä siirtyisi yksityisille toimijoille, jolloin niiden olisi mahdollista optimoida toimintansa markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Samalla parannettaisiin edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan kasvulle, kalatalouden koko arvoketjun yhteistyölle ja uusien korkean arvon tuotteiden kehittämiselle. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa vastaavien järjestelmien käyttöönotto on johtanut alan kannattavuuden merkittävään paranemiseen.

Hallituksen esitys oli lausunnoilla huhti-toukokuussa ja se sai pääosin myönteisen vastaanoton. Lausuntojen perusteella hallituksen esitykseen tehtiin muutos, joka estää lohen toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden siirtämisen Perämereltä eteläisemmille merialueille. Ratkaisulla varmistetaan, ettei uudistus johda lohen sekakantakalastuksen lisääntymiseen vastoin kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa. Lisäksi hallituksen esityksen rakennetta selkiytettiin ja muutettiin hallinnollisia menettelyitä sekä viranomaisten että kaupallisten kalastajien kannalta mahdollisimman yksinkertaisiksi ja kustannustehokkaiksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 16 2458
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 16 2494
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lisätietoja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa koskevasta laista:
http://mmm.fi/ykp-laki