Hyppää sisältöön
Media

Kerro näkemyksesi sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen tarpeista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2017 10.40
Uutinen

Osallistu verkkokyselyyn 3. joulukuuta mennessä. Suomi tavoittelee kansainvälistä kasvua veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvästä osaamisesta ja liiketoiminnasta eli sinisestä biotaloudesta.

Mahdollisuuksia on esimerkiksi vedenpuhdistuksen teknologioissa ja palveluissa, vettä säästävissä ratkaisuissa, veteen liittyvässä matkailussa ja hyvinvoinnissa, uusissa energialähteissä, kalataloudessa, ravinteiden kierrätyksessä ja talteenotossa sekä vesihuollon kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa. Sinisen biotalouden kasvun vauhdittamiseksi on käynnistetty alan liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteiden määrittely. Tavoitteena on varmistaa kestävän kasvun tulevaisuuden edellytykset. Tähän työhön pyydämme laajasti yritysten, hallinnon, tutkimuksen ja sen rahoittajien, järjestöjen sekä koulutuksen näkemyksiä.

Tämän verkkokyselyn tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus nostaa esiin keskeisiä tutkimus- ja osaamistarpeita sinisen biotalouden liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseksi. 

Verkkokysely on avoinna 3. joulukuuta saakka. Vastaaminen vie aikaa noin 15–30 minuuttia. Osa kysymyksistä on suunnattu enemmän yrityksille ja osa taas enemmän tutkimusorganisaatioille.

Linkki verkkokyselyyn

Valmistelua voit seurata maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla. Valmistelussa keskeisessä roolissa ovat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT, Tekes, Suomen Akatemia sekä Gaia Consulting Oy.

Kiitos näkemyksistäsi jo etukäteen!

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, p. 0295 162 202, etunimi.sukunimi@mmm.fi
erityisasiantuntija Timo Halonen, p. 0295162411, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoja aiheesta:
Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä: Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanke valtioneuvoston sivulla