Hyppää sisältöön
Media

Kokeilulla haetaan uutta tapaa turvata ja kehittää kaupallisten palveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2019 13.58
Tiedote

Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021. Tuen tarkoituksena on parantaa harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien kyläkauppojen toimintaedellytyksiä ja siten turvata palveluiden saatavuus alueen asukkaille.

Edistämällä kyläkauppojen mahdollisuuksia toimia monipalvelukeskuksina halutaan edistää harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta. Kokeilua varten on valtion vuoden 2019 talousarvioon varattu miljoonan euron määräraha.

Tukea voidaan maksaa sellaiselle harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevalle kyläkaupalle, joka toimii vuoden ympäri ja jonka päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi etäisyyden lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan tulee olla vähintään 7,5 kilometriä tai sen tulee olla muuten vaikeasti saavutettavissa. Tuen myöntämisen ehtona on myös, että avustuksen saaja sitoutuu tarjoamaan 1.1.2020 – 30.6.2021 välisen ajan päivittäistavarakauppapalveluiden lisäksi vähintään yhtä muuta kaupallista palvelukokonaisuutta, joita ovat posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelu.

Kokeilussa sovelletaan EU:n SGEI de minimis –sääntelyä. SGEI-sääntely koskee yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat kohdistaa tukitoimenpiteitä kansalaisille tärkeiden palveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Sääntelyn mukaan tärkeäksi määritelty palvelu, joka on tarjolla toimivilla markkinoilla, mutta on sitä tarvitsevien ulottumattomissa, voidaan tukea vääristämättä kuitenkaan kilpailua.

Tuen enimmäismäärä kokeilujaksolla on 22 500 euroa hakijaa kohden, tai jos avustuksen saaja sitoutuu edellä mainitun lisäksi tarjoamaan myös myymäläautopalvelua, 30 000 euroa hakijaa kohti

Kyläkauppoja on Suomessa enää noin 220 kappaletta. Määrä vähenee vuosittain noin 30 myymälän verran. Kyläkaupat palvelevat etenkin harvaan asutun maaseudun asukkaita, mutta myös alueella kausiluonteisesti asuvia ja siellä vierailevia henkilöitä sekä matkailijoita. Vähäinen ja kausiluontoinen kysyntä on vaikuttanut monen kyläkaupan toiminnan lakkauttamiseen. Palvelu koetaan arjen näkökulmasta kuitenkin yhtenä tärkeimmistä.

Kokeiluhankkeen toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan saatujen kokemusten perusteella mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Ruokavirasto tiedottaa tuen hakemisesta ja tukihaun avaamisesta. Tukihaun on tarkoitus aueta alkusyksystä 2019.

Taustoitusta:

Paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutu -luokitus (SYKE)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Christell Åström, p. 0295 16 2033, neuvotteleva virkamies

Jarno Virta, p. 0295 16 2105, lainsäädäntöneuvos