Hyppää sisältöön
Media

Kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2017 14.49
Tiedote

Luonnos hallituksen esitykseksi kolmiulotteisen (3D) kiinteistönmuodostamisen mahdollistamiseksi on lähetetty lausunnolle. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä jatkossakin. Lausuntoaikaa on 12.5.2017 saakka.

Esityksen tavoitteena on muuttaa kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että uuden kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuolelle olisi asemakaava-alueella mahdollista.

Laajojen rakennushankkeiden toteuttaminen helpottuu

Mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa yksinkertaistettaisiin ja joustavoitettaisiin asemakaava-alueen suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista. Tulevaisuudessa rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia olisi helpompi kiinnittää ja pantata lainan vakuudeksi. Lisäksi julkisissa rekistereissä näkyisi entistä paremmin, kuka mitäkin tiloja omistaa. Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus edistäisi myös kiinteistöjen ja rakennusten hallinnan digitalisointia.

Useita eri toimintoja sisältävissä hankkeissa kiinteistöjaotus voisi seurata eri käyttötarkoituksia. Nykyään kiinteistöt ovat tasona kartalla, mutta jatkossa ne voisivat olla myös kolmiulotteisia kokonaisuuksia esim. rakennuksen yksi kerros, maan tasalla olevat liiketilat, maanalainen parkkihalli tms. Kiinteistöllä (tontilla) voi nykyään olla rakennuksia, mutta jatkossa myös rakennuksissa voisi olla kiinteistöjä. Kolmiulotteiset kiinteistöt olisivat aina rakennettuja tiloja, mikä johtaisi uudentyyppisiin naapuruussuhteisiin kiinteistöjen välillä.

Perinteinen 2D-kiinteistö säilyy, 3D tarjoaa vaihtoehdon

3D-kiinteistöjen käyttöönotolla ei muutettaisi perinteisen 2D-kiinteistön olemusta eikä sen oikeudellista ulottuvuutta. 3D-kiinteistö olisi kolmiulotteisesti määritelty suljettu tila, joka voitaisiin rajata perinteisestä kiinteistöstä. Tällaisen kiinteistön omistuksen tai hallinnan siirtyminen vaatisi nykyiseen tapaan omistajan tahtoa tai muuta lainsäädäntöön jo nyt sisältyvää oikeusperustetta. Mitään uusia oikeudellisia perusteita kiinteistönomistajien omaisuudensuojan rajoittamiseksi ei 3D-kiinteistöjen vuoksi ole suunnitteilla. 

Olemassa olevaa kiinteistöjärjestelmää ei ole tarkoitus muuttaa kolmiulotteiseksi, 3D tulisi käyttöön perinteisen 2D-kiinteistön rinnalle uutena vaihtoehtona. Kolmiulotteisuuteen ei missään tilanteessa velvoitettaisi, vaan sen käyttö on toimijoille mahdollisuus, jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät. 3D-kiinteistön mahdollistaminen ei myöskään automaattisesti synnyttäisi uusia velvollisuuksia toimijoille tai viranomaisille.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2379
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2485
hallitussihteeri Jaana Junnila, ympäristöministeriö (maankäyttö- ja rakennuslaki, ei paikalla 3.4. - 23.4.), p. 0295 250 107

  •  
Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot norminpurku