Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Komissio hyväksyi Suomen esityksen tuotantosidonnaisen EU-tuen määrän vakiinnuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö
18.4.2017 14.31
Tiedote

Euroopan unionin komissio on hyväksynyt Suomen muutosesityksen EU:n suorista tuista. Päätöksen johdosta vuosina 2017–2020 viljelijöille maksettava EU:n tuotantosidonnaisen tuen kokonaismäärä säilyy vuoden 2016 tasolla. Komission alkuperäisen päätöksen mukaan tuen määrä olisi vuosittain pienentynyt vuosina 2017–2020.

− Muutoksen myötä Suomelle tärkeä tuotantosidonnaisten EU-tukien ja kansallisten tukien muodostama kokonaisuus voidaan valmistella vuosittain vakaalta pohjalta, toteaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Päätös säilyttää myös perustuen vakaalla tasolla loppukauden ajan.

Tuotantosidonnaisen EU-tuen kokonaismäärä säilyy vakaana

Suomen pohjoisissa tuotanto-oloissa tuotantosidonnaisella tuella on erittäin suuri merkitys ruuan alkutuotannon turvaamiselle. Komissio hyväksyi vuonna 2015 Suomen esityksen maksaa tuotantosidonnaista tukea noin 104 miljoonaa euroa. Määrää olisi komission alkuperäisen päätöksen mukaan pitänyt alentaa asteittain niin, että vuonna 2020 tuki olisi ollut 94 miljoonaa euroa.

Suomi perusteli muutosta komissiolle maatalouden huonolla kannattavuudella, ja muutosesitys hyväksyttiin. Tukea voidaan maksaa vuosina 2017 - 2020 vuoden 2016 tapaan vuosittain runsaat 102 miljoonaa euroa.

−  Suomen esityksen läpimenoon voi olla syystäkin tyytyväinen. Tämä on yksi niistä monista maatalouden kannattavuuskriisissä auttavista toimista, joita olemme aktiivisesti edistäneet niin EU-tasolla kuin kotimaassakin. Vakaa tukikokonaisuus on erittäin tärkeä selkänoja viljelijöille, joita markkinakehitys on kurittanut viime vuosina, painottaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Lammas- ja vuohipalkkioon teknisiä muutoksia

Lisäksi komissio vahvisti lähinnä teknisiä muutoksia lammas- ja vuohipalkkion ikä-, teuraspaino- sekä karitsointiehtoihin. Muutokset on jo huomioitu tämän vuoden tukihakuohjeissa. 

Tuotantosidonnaisessa tuessa teuraskilin vähimmäispainoa ja yläikärajaa laskettiin. Tavoitteena on lisätä lihantuotantoon tulevien kilien määrää ja samalla alentaa teurastuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kuttujen poikimavaatimuksesta luovutaan.

Lampaanlihan tuotantoa aloittavan tilan ei tarvitse aloitusvuonna täyttää karitsointiehtoa. EU:n palkkio myönnetään tilan aloitusvuonna uuhimäärän perusteella. Ehto vastaa nyt C-tukialueen kansallisen pohjoisen uuhituen ehtoa.

Tuotantosidonnaisen tuen ehdot vuodelle 2017 vahvistettiin valtioneuvostossa 6.4.2017.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 0295 162 013, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356, juha.palonen(at)mmm.fi
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 162 474, martti.patjas(at)mmm.fi
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162 304, auli.nurmi(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Maaseutu Ruoka ja maatalous Tuet