Hyppää sisältöön
Media

Korkeaoja selkeyttäisi luonnonvarojen kestävän käytön sääntelyä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2006 7.15
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mielestä kaavoituksen suhde luonnonvarojen kestävää käyttöä sääntelevään lainsäädäntöön on paikoin epäselvä. Korkeaoja esitti valtiovallan tervehdyksen 23. ympäristöoikeustieteen päivillä 14.9.

Puheenvuorossaan Korkeaoja korosti luonnonvaraoikeuden merkitystä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluvien asioiden hoitamisessa.
Korkeaojan mielestä luonnonvaraoikeudellisen sääntelyn tulisi luoda puitteet uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi, monipuolisesti ja tehokkaasti hyödyntävälle yhteiskunnalle, jossa ihminen ja luonto voivat hyvin. Sama ajatus sisältyy maa- ja metsätalousministeriön visioon.

Korkeaoja kiinnitti myös huomiota kaavoituksen ja luonnonvarojen käytön sääntelyä koskevan lainsäädännön välisiin ongelmiin. "Eräiden maakuntakaavojen yhteydessä on esiintynyt epäselvyyttä siitä, missä määrin kaavoituksella tulisi tai ylipäätänsä voidaan pyrkiä ohjaamaan luonnonvarojen käyttöä", Korkeaoja totesi. Korkeaojan mukaan kaavan vaikutuksia maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittamiseen ja ohjaus- ja tukijärjestelmiin ei aina ole otettu huomioon.

Korkeaoja pitää erikoisena myös sitä, että epäselvyydet joudutaan ratkaisemaan valtioneuvostossa siinä tapauksessa, että ministeriöt ovat maakuntakaava vahvistettaessa erimielisiä kaavan lainmukaisuudesta.

Esimerkkinä ajankohtaisesta lainsäädäntöhankkeista Korkeaoja mainitsi vesilainsäädännön kokonaisuudistuksen, jonka viimeistelyä hän kiirehti. "Uudistus on maa- ja metsätalousministeriön kannalta merkittävä, sillä valtaosa vesilain säännöksistä liittyy ministeriön toimialaan", Korkeaoja totesi.

Korkeaoja mainitsi myös ministeriössä valmisteltavana olevassa riistavahinkolain, johon aiotaan yhdistää hirvieläinten ja petoeläinten vahinkojen korvaamisesta annetut valtioneuvoston asetukset. Esitykseen sisältyy myös merkittäviä muutoksia vahinkojen korvaamiseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Jouni Lind, p. (09) 160 53302, 050 521 3305