Hyppää sisältöön
Media

Korkeaoja: Yhteinen kehittämistyö tärkeää luomutuotteiden aseman vahvistamiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2006 14.21
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mukaan luomutuotteiden tuotanto- ja markkinaketju voi tulla nykyistä suuremmaksi, jos kehittämistyötä tehdään taitavasti. Kehittämistyössä tarvitaan ketjun kaikkien osapuolten yhteistyötä. Luomumarkkinoiden kehittämisen strategiaryhmä esitteli tähänastista työtään ministeri Korkeaojalle tänään 16.11. eduskunnassa.

Suomalaisia luomumarkkinoita kehitetään alan toimijoiden yhteisenä strategiatyönä. Yhteistyötä koordinoi Finfood Luomu. Strategiatyön tavoitteena on vahvistaa luomutuotteiden asemaa erityisesti kotimaisilla vähittäis- ja ammattikeittiömarkkinoilla sekä viennissä.

Korkeaojan mukaan luomuelintarvikkeiden menestyksessä avainasemassa on tuotanto- ja markkinaketjun kehitys, tukipolitiikalla on pyritty takaamaan vakaa toimintaympäristö. Kotimainen kehitystyö ja yhteistoiminta ovat tässä tärkeintä, mutta yhtälailla EU:n sisämarkkinakehitys voi parhaimmillaan edesauttaa luomun kehittymistä. Parhaillaan uudistetaan EU:n luomuasetusta, jossa tavoitteena on vahvistaa luonnonmukaisen tuotannon periaat-teita, selkeyttää luomusääntöjä sekä yhtenäistää luomumerkintöjä ja sertifikaatteja. Korkeaojan mukaan yhtenäisyys voi edesauttaa luomumarkkinoiden kehitystä.

Tässä vaiheessa suomalaisten luomumarkkinoiden kehittämistyössä on laadittu luomumarkkinoiden kehittämisen missio, visio, strategiset tavoitteet ja strategiset linjaukset. Seuraavassa vaiheessa työtä jatketaan laatimalla muun muassa toimialakohtaiset toimenpidesuunnitelmat, tarkemmat tavoitteet ja mittarit.

Suomalaisen luomumarkkinoiden kehittämisen missiona on:
Luomu palvelee kuluttajien hyvinvointia sekä edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta elintarviketaloudessa.
Luomumarkkinoiden kehittämisen strategisia tavoitteita 2007 - 2015 ovat:
- Kotimaan vähittäiskaupan myynnissä luomuruuan osuus on 6 %.
- Kaikissa julkisen sektorin ammattikeittiöissä käytetään luomutuotteita.
- Yksityisellä sektorilla luomua käyttävien keittiöiden määrä kasvaa 15 % vuosittain.
- Suomen elintarvikeviennistä 10 % on luomua.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Jouni Lind, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 533 02, 050 521 3305
Vt. yksikön johtaja Minna Kantén, Finfood Luomu, puh. 040 543 0603