Hyppää sisältöön
Media

Kotieläintilojen valvontakäyntejä esitetään yhdistettäviksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2017 9.30
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan maatiloille tehtävien valvontakäyntien yhdistämistä nykyistä enemmän. Etenkin kotieläintiloilla voitaisiin jatkossa valvoa samalla tilakäynnillä useampien vaatimusten noudattamista. Tämä vähentäisi valvontakustannuksia ja samalle tilalle kohdistuvien valvontakäyntien määrää.

‒ Kotieläintukien valvonnan yhteydessä voitaisiin samalla kertaa tarkastaa myös esimerkiksi maitohygienia- ja salmonellavaatimusten täyttäminen. Esitämme, että näissä valvonnoissa ensimmäinen tarkastuskerta olisi viljelijälle maksuton. Nykyisin nämä tarkastukset ovat aina maksullisia, kertovat selvityksen tekijät, neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori maa- ja metsätalousministeriöstä läänineläinlääkäri Kirsi Henttu ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikönpäällikkö Timo Lehtiniemi.

Heidän tekemässään selvityksessä keskityttiin valvontaprosessien ja valvonnan tietovirtojen käsittelyn kehittämisehdotuksiin. Selvitys on osa hallituksen normienpurun kärkihanketta ja tukee maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rakenneuudistusta, johon liittyvät maakuntauudistus sekä Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston yhdistyminen vuonna 2019.

Selvityksen tekijöiden mukaan valvonnan tietovirtojen käsittelyssä tavoitteena tulisi olla, että viljelijä ja tarkastaja tallentaisivat tiedot vain yhteen kertaan, jonka jälkeen tieto olisi kaikkien valvontaviranomaisten käytössä. Viljelijätukien sähköisestä Vipu-palvelusta tulisi selvityksen tekijöiden mielestä kehittää koko maataloustuotannon asiointijärjestelmä, jolla hoidettaisiin viljelijöiden ja maatalousviranomaisten välistä asiointia.

Selvityksen tekijät tarkastelivat kokonaisuutena kaikkea maatiloille kohdistuvaa maataloustuotannon valvontaa: viljelijä- ja rakennetukivalvontoja sekä substanssivalvontoja, kuten eläinten hyvinvoinnin, eläinten ja kasvien terveyden ja elintarviketurvallisuuden valvontaa. Aiemmin näin kattavaa selvitystä maataloustuotannon valvonnoista ei ole tehty.

Selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä luovutettiin tänään maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle ja maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolle.

Ministeri Lepän mukaan tulossa olevat maakuntauudistus sekä Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston yhdistyminen antavat mahdollisuuden kehittää valvontaprosesseja ja valvonnan tietojärjestelmiä entistä tehokkaammiksi ja joustavimmiksi. Selvityksen ehdotuksia voidaan käyttää uudistusten työkaluna. 

‒ Aion kutsua koolle keskusvirastojen Mavin ja Eviran sekä tuottajajärjestöjen edustajat ja käymme keskustelun siitä, miten ja millä aikataululla voimme parhaiten viedä näitä ehdotuksia eteenpäin. Selvitämme myös, olisiko jo tälle vuodelle mahdollista toteuttaa joitakin kevennyksiä viljelijätukien täydentävien ehtojen seuraamusmenettelyihin, toteaa Leppä.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa, että vuoden 2021 alusta alkavan ohjelmakauden valmistelussa on valvottavia vaatimuksia vahvasti pyrittävä vähentämään, yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan.

‒ Tähän on vaikutettava sekä EU-säädösten valmistelussa että kansallisesti päätettävien vaatimusten suunnittelussa. Näin valvontakustannuksia saataisiin alennettua ja toisaalta myös viljelijöiden kokema byrokratia vähenisi, Husu-Kallio sanoo.

Selvitys maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 291 910, [email protected]
läänineläinlääkäri Kirsi Henttu, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 040 678 7636 (3.7.2017 jälkeen)
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 395 537, e[email protected]
yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 044 436 8101

Jari Leppä Ruoka ja maatalous Tuet kärkihankkeet norminpurku rakenneuudistus reformit