Hyppää sisältöön
Media

Kyläkauppatuen jakokriteerien muutosehdotus lausunnoilla 8.4. saakka

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2024 10.19
Tiedote

Ehdotuksen mukaan määrärahan pienenemisen johdosta kyläkauppatukea myönnettäisiin jatkossa kaikkien maaseutualueiden sijasta harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville kyläkaupoille. Lisäksi asetukseen tehtäisiin uusista valtiontukisäädöksistä johtuvat säädösviittauspäivitykset.

Vuosina 2021 ja 2023 jaettava määräraha on ollut 2 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmassa 2024—2027 kyläkauppatuelle on osoitettu 1 miljoonan euron vuosittainen määräraha. Eduskunta hyväksyi kuitenkin kyläkauppatuelle valtion talousarviossa vuodelle 2024 kertaluonteisen korotuksen, jonka mukaisesti määräraha vuodelle 2024 on 1,25 miljoonaa euroa. 
Kyläkauppatuen määrärahan laskiessa on tullut välttämättömäksi arvioida, miten pienentynyt määräraha jaetaan. Tukialueen supistamisella ylläpidettäisiin tuen vaikuttavuutta ja tuettaisiin erityisesti harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun elinvoimaisuutta. Syrjäiset ja harvaan asutut alueet tarvitsevat erityisiä toimia elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi.

”Kyläkaupat monipalvelukeskuksina tarjoavat kauppapalveluiden lisäksi myös muita palveluja, jotka vahvistavat alueen elinvoimaa. Kyläkauppojen rooli erityisesti harvaan asutuilla alueilla on merkittävä myös muuten kuin kauppapalvelujen tuottajana”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Kyläkauppatuen tukikauden 2022-2023 arvioinnin mukaan kunnat näkevät kyläkaupat ja niiden tukemisen esimerkiksi asuinalueiden vetovoimaan liittyvänä tai joukko- ja asiointiliikenteen lisäämisvelvoitteiden vähentäjänä. Lisäksi tutkijat ja asiantuntijat korostavat kyläkauppojen ja niiden tukemisen vaikutuksia osallisuuden lisäämiseen. 
Muutos kyläkauppatukeen voidaan toteuttaa valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt sidosryhmille lausuntopyynnön asetuksen muutokseen liittyen.
Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetusluonnos sekä perustelumuistio löytyvät MMM:n nettisivuilta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.4.2024.

Taustaa:

Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2019 asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla. Asetuksella toteutettiin Kyläkaupat monipalvelukeskuksina – kokeiluhanke. Asetusta päivitettiin kesäkuussa 2021 toiselle kokeilukaudelle tukialueen laajentumisen myötä. Tukialue laajentui koskemaan kaikkia maaseutualueita. Asetusta päivitettiin jälleen helmikuussa 2023, jolloin kyläkauppatuki vakinaistettiin.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Latvakoski, puh. 0295 162054
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 162052
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Maaseutu