Hyppää sisältöön
Media

Kymmenen suden kiintiö poronhoitoalueen ulkopuolelle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2012 11.43
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla rajoitetaan suden metsästystä kuluvalla metsästysvuodella. Poronhoitoalueen ulkopuolella Suomen riistakeskuksen poikkeusluvilla saaliiksi saatujen susien määrä ei saa ylittää kymmentä sutta. Poronhoitoalueelle rajoitusta ei aseteta, vaan siellä Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeuslupia erityisen merkittävien porovahinkojen estämiseksi kaikissa EU:n luontodirektiivin mahdollistamissa tilanteissa.

Poronhoitoalue ei ole viime vuosina ollut susien varsinainen lisääntymisalue, sillä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana siellä on syntynyt yhteensä vain muutama pentue. Vaikka kiintiötä poronhoitoalueelle ei asetettu, tulee Suomen riistakeskuksen kuitenkin aina tapauskohtaisesti harkita ennen päätöksen tekemistä, onko muuta tyydyttävää ratkaisua ja haittaako metsästys suotuisan suojelutason säilyttämistä.

Susikannan suojelun painopiste on Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaisesti poronhoitoalueen ulkopuolella. Susikannan suojelun hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää mahdollistaa poikkeuslupien myöntäminen, mikäli erityisen merkittäviä vahinkoja tai ihmisten turvallisuudelle aiheutuvaa uhkaa ei voida muilla keinoin estää. On huomattava, että Suomen riistakeskuksen poikkeuslupia voidaan myöntää vain perustellusta hakemuksesta ja edellytyksenä on myös, että hakijalla on metsästysoikeus alueelle. Erityisesti taajamissa ja kiireellisissä tapauksissa metsästysoikeuden selvittäminen saattaa kuitenkin muodostua esteeksi ongelman tehokkaalle ratkaisemiselle. Kiireellisissä välitöntä puuttumista vaativissa tapauksissa, joissa ei ole aikaa selvittää metsästyslain soveltamisedellytyksiä, on mahdollisuus kääntyä poliisin puoleen. Poliisilla on poliisilain nojalla mahdollisuus määrätä ihmisen turvallisuudelle vaaraa aiheuttava eläin lopetettavaksi. Poliisin luvissa ei edellytetä metsästysoikeutta. Erityisen merkittävien vahinkojen estämistä koskevat hakemukset tulee pääsääntöisesti osoittaa vain Suomen riistakeskukselle.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uusimman arvion mukaan Suomessa arvioidaan olevan 180-200 sutta, joista poronhoitoalueella esiintyy noin 20-40 sutta. Poronhoitoalueella liikkuvien, reviiriä muodostamattomien susien määrään vaikuttaa Venäjältä ja alueen eteläpuolelta saapuvien yksilöiden määrä, missä voi vuodenaikaisesti olla suurtakin vaihtelua. Susien tappamia poroja on löydetty vuoden 2012 aikana yhteensä 582 kappaletta eli poronhoitoalueen sudet ovat aiheuttaneet laskennallisesti kaikki riistavahinkolain korvausjärjestelmän elementit huomioiden jo yli 1 miljoonan euron vahingon. Yksi susi poronhoitoalueella tekee vuositasolla vahinkoa 33 000—65 000 euron edestä, muualla Suomessa keskimäärin n. 750 euroa/susi. Muualla Suomessa sudet ovat aiheuttaneet 2012 aikana noin 80 000€ vahingon kotieläimille pääasiassa koirille.

Susi on rauhoitettu koko maassa ympäri vuoden ja sitä voidaan metsästää vain metsästyslain mukaisilla Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla. Susi on poronhoitoalueella EU:n luontodirektiivin liitteessä V, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan lähtökohtaisesti metsästää. Muualla Suomessa susi on liitteessä IV eli tiukasti suojeltu.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229

Jari Koskinen