Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kyselytutkimus: Kunnat huomioivat hankinnoissa ravitsemuksen – muiden vastuullisuuskriteerien hyödyntäminen etenee varovasti

Maa- ja metsätalousministeriö
12.10.2018 11.13
Tiedote

Valtaosa toimijoista käyttää julkisten elintarvikehankintojen kilpailutuksessa ravitsemukseen liittyviä vastuullisuuskriteereitä, kertoo Motivan tuore kyselytutkimus. Myös eläinten hyvinvointikriteerejä osataan painottaa hankinnoissa. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kyselyn perusteella todettuun broilerin kotimaisuusasteen nousuun. Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa kyselytutkimuksessa kartoitettiin kotimaisen ruuan käyttöastetta ja vastuullisuuskriteerien käyttöä kuntien ja valtion julkisissa elintarvikehankinnoissa.

Kyselyssä kartoitettiin ympäristöön, eläinten hyvinvointiin, ravitsemukseen sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvien vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisten keittiöiden hankinnoissa. Lisäksi selvitettiin ravitsemussuositusten toteuttamista kuntien tai ruokapalveluiden hankintapäätöksissä. Mukana oli myös kysymyksiä lähi- ja luomuruoan osuuksista ruokapalveluissa ja kuntien strategioissa sekä kysymyksiä ruokahävikin seurannasta. Selvityksellä haluttiin saada vertailutietoa vuonna 2016 toteutettuun vastaavaan selvitykseen ja tietoa siitä, miten valtioneuvoston vuonna 2016 tekemä periaatepäätös on vaikuttanut julkisiin elintarvikehankintoihin.

Kysely lähetettiin touko-kesäkuussa 334 julkisen sektorin ruokapalveluista vastaavalle henkilölle ja siihen osallistui 36 prosenttia, yhteensä 119 vastaajaa.

Vastuullisuuskriteereistä yleisimmin käytettiin ravitsemuslaadun kriteereitä. Muista vastuullisuuden ulottuvuuksista eläinten hyvinvointiin liittyvät kriteerit nousivat selvästi sosiaalisen vastuullisuuden ja ympäristökriteerien käytön edelle. Kyselyn perusteella markkinavuoropuhelu elintarvikkeiden vastuullisuudesta ei ole vielä kovin yleistä. Eläinperäisten tuotteiden kohdalla tilaajat ja toimittajat ovat kuitenkin alkaneet käydä ennakoivaa markkinavuoropuhelua. Kriteerien toteutumisen seuranta sopimuskaudella on kyselyn perusteella satunnaista.

– Kunnat ovat heräämässä, mutta parempaan on pystyttävä. Periaatepäätös vastuullisista ruokahankinnoista on osoittautunut toimivaksi työkaluksi, mutta yhä useamman kunnan tulisi ottaa vastuullisuuskriteerit käyttöön, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Tämän edistämiseksi olemmekin päättäneet palkata ministeriöön henkilön, joka voi täysin keskittyä vastuullisten hankintojen edistämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriöön sijoittuva erityisasiantuntija osallistuu ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoon, ja hänen tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa valtakunnallinen kiertue kestävistä elintarvikehankinnoista. Kiertueen tavoitteena on vaikuttaa kuntien elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin ja edistää kestävyyskriteerien käyttöönottoa.

Vastuullisuuskriteerien käyttö vaikuttaa kotimaisuusasteen nousuun

Broilerin kotimaisuusaste on noussut edelliseen kyselyyn verrattuna. Kotimaisuusaste meillä keskeisten sian- ja naudanlihan sekä maidon, perunan ja kananmunan osalta on pysynyt korkealla. Erityistä huomiota tulisi kyselyn tulosten perusteella kiinnittää kalan ja vihannesten kotimaisuusasteeseen.

Kasvisruoan tarjoaminen ruokalistoilla on kaksinkertaistunut edelliseen kyselyyn verrattaessa. Myös punaisen lihan käyttö on vähentynyt merkittävästi. Hävikin seuraaminen julkisissa ruokapalveluissa on selvästi yleistynyt.

– Suomen julkisten elintarvikehankintojen arvo on 350 miljoonaa euroa, joten on todella tärkeää miettiä, millaisia kriteerejä hankinnoissa käytetään. Ruokavalinnoilla vaikutetaan suoraan ympäristön kuormitukseen, eläinten hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen, emme kerta kaikkiaan voi sivuuttaa tai ulkoistaa näitä vaikutuksia näkymättömiin, muistuttaa Leppä.

Kesäkuussa 2016 hyväksytyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä linjataan, että valtion elintarvikehankinnoissa on otettava tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Vuonna 2017 julkaistiin oppaat vastuullisten elintarvikehankintojen ja lähiruuan hankinnan tueksi. Oppaiden ohella hankintaosaamista perehdytettiin ympäri maata ruokapalveluista vastaaville henkilöille kohdennetuilla koulutuksilla. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö toimitti syksyllä 2017 hankintaoppaan ja valtuustoaloitemallin kaikille kuntapäättäjille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424
erityisasiantuntija Petri Koskela, p. 029 516 2382, petri.koskela(at)mmm.fi

Motiva:
asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva, p. 040 774 9390, elina.ovaskainen(at)motiva.fi

Julkisen sektorin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat – kooste kyselystä

Jari Leppä Luomu Lähiruoka Ruoka ja maatalous