Hyppää sisältöön
Media

Lakiehdotus maatilojen maksuvalmiuslainoille myönnettävistä valtiontakauksista eduskunnalle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2019 13.58
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle lakiehdotuksen maatilojen maksuvalmiuslainoille myönnettävistä valtiontakauksista. Esityksen tavoitteena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta myöntämällä valtiontakauksia pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille. Esityksellä toteutetaan hallituksen budjettiriihessä tehty kirjaus siitä, että tammikuun 2019 puolivälissä annetaan esitys maatilojen valtiontakausten toteuttamiseksi.

Takaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka pankki myöntää toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatilalle. Takauspäätöstä haettaisiin paikallisesta ELY-keskuksesta sen jälkeen, kun luotonantaja olisi antanut luottolupauksen. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä olisi 62 500 euroa. Valtiontakaus voisi koskea enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika olisi enintään 5 vuotta.

”Monen maatilan tilanne on viime vuosien vaikeiden sääolojen ja pohjalla olevan heikon kannattavuuskehityksen takia haastava. Siksi valtiontakauslainojen käyttöönotto on hyvin tärkeä toimenpide tilojen maksuvalmiustilanteen kohentamiseksi”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Takaus myönnettäisiin EU:n de minimis -asetuksen mukaisesti. Enimmillään takaukseen sisältyvän de minimis -tuen määrä olisi 6 667 euroa maatilaa kohden. Jos taattu määrä olisi enimmäismäärää pienempi tai takaus myönnetään enimmäislaina-aikaa lyhyemmäksi ajaksi, takaukseen sisältyvä tuki voitaisiin laskea vastaavana suhteellisena osuutena enimmäismäärästä.

Osana hallituksen budjettiriihessä sopimaa niin sanottua kuivuuspakettia maatiloille maksettaisiin vuoden 2019 alkupuolella de minimis -tukena myös kansallista kriisitukea yhteensä 30 miljoonaa euroa. Maatilakohtaisen de minimis -kiintiön vuoksi näitä tukia voidaan joutua sovittamaan yhteen joidenkin tilojen osalta, joille on myönnetty useita de minimis -tukia 3 verovuoden aikana. Tällöin tila voisi valita, mitkä tilan de minimis -kiintiöön mahtuvat tuet tehokkaimmin helpottavat maksuvalmiustilannetta.

Takaukset myönnettäisiin Makerasta, jonka varoin katettaisiin myös mahdolliset valtion maksettaviksi aiheutuvat takausvastuut. Takausten myöntövaltuudeksi esitetään 100 miljoonaa euroa.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Jos lakiesitys hyväksytään, Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset takauksen hakemisessa käytettävistä lomakkeista ja hakuajoista. 

On hyvä myös huomioida, että vuonna 2016 muutettiin maatalouden rakennetukilakia ja maaseutuelinkeinojen rahoituslakia siten, että niiden nojalla myönnettyjen korkotuki- ja valtionlainojen lyhennysten maksun lykkäysvuosien sekä valtionlainojen korkovapaavuosien määrää lisättiin kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen. Mahdollisista lykkäystarpeista kannattaa olla yhteydessä pankkiin mahdollisimman pian ennen kyseisten lainojen erääntymistä.

”Pitää muistaa, että lainajärjestelyt ja niiden varmistaminen ovat kuitenkin vain väliaikaisia toimenpiteitä. Maatilojen kannattavuus tulee saada kestävälle tasolle markkinatuottojen kautta. Laadukkaalle suomalaiselle ruualle pitää saada rehti hinta markkinoilta. Ministeriön määrätietoiset toimet pitkän aikavälin kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat, sanoo Leppä.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Risto Lahti p. 0505650424

Lainsäädäntöneuvos Mika Saari p. 0295 162 134

Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki p. 0295 162 437, etunimi.sukunimi@mmm.fi.