Hyppää sisältöön
Media

Lannankäsittelytiedoilla voidaan kasvattaa maatalouden ilmastotietoutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2022 12.00
Uutinen

Luonnonvarakeskus toteuttaa huhtikuussa 2022 kotieläintiloille lannankäsittelykyselyn ensimmäisen kerran sitten vuoden 2013. Tiedon päivitykselle on suuri tarve.

Tietoa kotieläintilojen tekniikoista ja käytännöistä lannankäsittelyssä voidaan hyödyntää monessa lannan käytön seurantaan, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä. Tieto on olennainen esimerkiksi Suomen normilanta -järjestelmälle, jonka avulla arvioidaan Suomessa muodostuvien lantojen määrää ja ominaisuuksia. Lannankäsittelyn ratkaisut vaikuttavat myös lannasta aiheutuvien päästöjen määrään, joita arvioidaan kasvihuonekaasuinventaariossa, ilman laadun päästöarvioinnissa sekä vesistökuormitusmalleissa.

Suomi panostaa myös voimakkaasti lannan hyödyntämisen tehostamiseen uusiutuvan energian lähteenä (ml. biokaasutuotanto) sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrätyksessä. Tieto lannankäsittelyn nykytoimista ja potentiaalista lisätä maatalouden energia- ja ravinneomavaraisuutta samalla peltomaan kunnosta huolehtien ovat olennaisia toimenpiteiden suunnittelussa, niihin kannustamisessa ja käytännön toteutuksessa.
 
Kutsu vastata kyselyyn on lähetetty niille kotieläintiloille, joilla on vähintään 16 eläintä ja joiden sähköpostiosoitteet on tiedossa. Ne tilat, jotka täyttävät minimieläinmäärän ja jotka eivät ole suoraan kutsua saaneet, voivat olla yhteydessä Luonnonvarakeskukseen sähköpostitse kyselylinkin saadakseen: lantakysely@luke.fi.