Hyppää sisältöön
Media

Leppä KoneAgriassa: Ruuantuotannon hiili-euro-ohjelma kytkee markkinatalouden osaksi päästövähennyksiä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 10.21
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeri seuraa tiiviisti ruuantuottajien kannattavuustilannetta. Maatalouden päästövähennykset onnistuvat vain, kun taloudelliset kannusteet ovat kunnossa ja toimivat maatalouden kannattavuuden eduksi.

Maatalouden kannattavuus on ajautunut vaikean tilanteeseen, jossa kustannukset kasvavat, mutta tuottajien saama korvaus ei muutu. Ennusteen mukaan maatalouden yrittäjätulo voi pudota tänä vuonna jopa viidenneksen heikon sadon ja kustannusten nousun takia. Erityisesti lannoitteiden, rehun ja rakentamisen hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mielestä kustannuskriisistä syntynyt tilanne on tuottajan kannalta kestämätön. Ruuantuottajien hätää on käsitelty ministerin johdolla tuottajien, kaupan, teollisuuden ja rahoituslaitosten edustajat yhteisessä tapaamisessa 8. lokakuuta.

”Minulla oli palaverissa yksi selkeä viesti. Ruuantuottajilla on hätä ja se korjaantuu ainoastaan euroilla. Tätä tulen vaatimaan niin kauan, kunnes ruuan tuottajille maksetaan reilu korvaus tehdystä työstä”, Leppä kertoi KoneAgriassa pitämässään avauspuheenvuorossa.

Etenkin kaupan, teollisuuden ja tuottajien väliseen sopimusketjuun tulisi saada lisää joustavuutta ja kohtuutta olosuhteiden muuttuessa sopimushetkestä. Leppä seuraa tilannetta ja kutsuu myöhemmin koolle osapuolet seurantakokoukseen

”Tulen seuraamaan, saavatko toimijat ratkaistua tätä keskenään vai tarvitaanko myös lainsäädäntöuudistuksia. Mikäli tarvitaan, olemme siihen valmiit”, hän sanoi.

Kannattavuuden ja päästövähennysten kuljettava rinnakkain

Maatalouden ilmastoteot eivät Lepän mielestä onnistu, jos tuottajan tili on punaisella.

”On välttämätöntä tarkastella maatalouden päästövähennyksiä ja kannattavuutta kolikon molempina puolina. Maatalouden päästövähennykset onnistuvat vain, kun taloudelliset kannusteet ovat kunnossa ja toimivat maatalouden kannattavuuden eduksi.”

Leppä esittää ruuantuotannolle hiili-euro-ohjelmaa

”Kutsun tätä Hero-ohjelmaksi. Hero kuvaa hyvin juuri sitä sankarillista asennetta, jolla te tuottajat teette joka päivä töitä suomalaisen ruuantuotannon parissa – ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa.”

Ruuantuotannon hiili-euro-ohjelma kytkee markkinatalouden osaksi ruuantuotannon päästövähennyksiä.

”Haluamme luoda maatalouden ympärille vetovoimaisen investointiympäristön ja vauhdittaa markkinoita siirtymään fossiilisista raaka-aineista kohti bio- ja kiertotaloutta. Me tarvitsemme tähän muutokseen mukaan koko elintarviketeollisuuden, jotta koko ruokajärjestelmä saadaan yhdessä investoimaan alan vihreään siirtymään.”

Ruokajärjestelmän päästövähennysten kokonaiskuvan muodostamisessa auttavat sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n että elintarviketeollisuuden teettämät ilmastotiekartat.

”Tähän avuksi tarvitsemme myös oikeanlaiset mittarit, joiden avulla voimme tarkastella päästövähennysten ja tarvittavien taloudellisten investointien ja kannusteiden välistä suhdetta. Kun kannattavuus ja päästövähennys kulkevat rintarinnan, maataloudelle voidaan asettaa oma päästövähennystavoite.”

Päästövähennykset syntyvät useista toimenpiteistä

Viljelijät tekevät koko ajan työtä ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen eturintamassa. Leppä mielestä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sopeutumisessa on oltava laaja työkalupakki.

”Päästövähennyksiä on tarkasteltava kokonaisuutena, sillä hiili ei tiedä mille sektorille se kuuluu. Työkalupakissamme on muun muassa maatalousmaan hiilensidonnan lisääminen, eloperäisen aineksen määrän kasvattaminen, hyvä vesitalous, viljelykierto ja viljelykasvivalinnat ja maan kasvukunnosta huolehtiminen vain muutamia mainitakseni.”

Edelleen tavoitteena on, että soijan rehukäyttö loppuun vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kosteikkoviljelyssä tärkeintä on pyrkiä saavuttamaan ilmasto- ja taloushyötyjä yhtäaikaisesti.

”Viimeksi syksyn budjettiriihessä linjasimme panostuksista maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan, turvemaa- ja kotieläintutkimukseen sekä ravinteiden kierrätykseen ja biokaasuun. Panostuksia päästövähennyksiin tehdään siis laajalla rintamalla.”

Jari Lepän avajaispuhe KoneAgria-näyttelyssä 14.10.2021

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi   

Jari Leppä Ruoka ja maatalous