Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lievennyksiä viljelijätukien täydentävien ehtojen valvontaan

Maa- ja metsätalousministeriö
7.7.2017 11.17
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö esittää lievennyksiä viljelijätukien täydentävien ehtojen valvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Asetusmuutos on lähetetty lausuntokierrokselle.

Täydentävät ehdot ovat lähes kaikkien viljelijätukien saamisen ehtona. Ne sisältävät ympäristöön, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Jos maatalousyrittäjä ei noudata täydentävien ehtojen vaatimuksia, hänelle myönnettäviä viljelijätukia vähennetään.

Maatalousyrittäjät ovat usein kritisoineet täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä aiheutuvien seuraamusten kohtuuttomuutta. Maa- ja metsätalousministeriö on tutkinut, miten täydentäviin ehtoihin saataisiin helpotusta vaarantamatta Suomen hyvää eläinten hyvinvoinnin tasoa tai elintarviketurvallisuutta. Samalla kevennettäisiin tuottajien hallinnollista taakkaa ja purettaisiin tarpeettomia normeja. Muutos on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lakisääteiset vaatimukset, jotka maatalousyrittäjien tulee edelleen jatkossakin täyttää, pysyvät ennallaan, mutta asetusmuutoksen myötä tiettyjä eläinten hyvinvointiin, elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitykseen liittyviä asioita ei enää katsottaisi täydentävien ehtojen laiminlyönniksi.

Täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisen seuraamusta ei esimerkiksi enää tulisi, jos maidontuotantotilalla ei ole tutkittu vettä lainsäädännön edellyttämällä tiheydellä. Samoin täydentävien ehtojen seuraamuksia ei tulisi, jos lypsykoneen huoltoa tai testaamista ei ole tehty tai tilalla ei ole kirjattu maidon siirtolämpötiloja. Maatalousyrittäjän on kuitenkin noudatettava vaatimuksia kuten tähänkin asti ja vaatimusten rikkomuksista voi tulla muita kuin täydentävien ehtojen noudattamatta jättämiseen liittyviä seuraamuksia.

Eläinten hyvinvointivaatimuksien osalta täydentävien ehtojen laiminlyönnistä aiheutuvia seuraamuksia ei tulisi, jos eläinten kansalliset tilavaatimukset eivät aivan täyty, mutta eläin pääsee liikkumaan ja makuulle eikä eläimessä ole nähtävissä hyvinvointiongelmia. Tarkempia mittavaatimuksia täydentäviä ehtoja koskevissa EU-tason säännöksissä on vain vasikoille ja sioille. Nämä vaatimukset sisältyvät jatkossa täydentävien ehtoihin. Ruokintapaikkojen mittavaatimuksista poikkeamisesta ei tulisi täydentävien ehtojen noudattamiseen liittyvää sanktiota, jos EU-direktiivin vähimmäistaso täyttyy.

Tarkemmin muutosehdotuksista kerrotaan lausuntokierrokselle lähteneessä asetusmuutoksessa ja siihen liittyvässä muistiossa. Muutosehdotuksista ministeriö odottaa lausuntoja 14.8.2017 mennessä. Täydentävien ehtojen muutosasetus on tarkoitus antaa loppusyksystä. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti jo tälle vuodelle.

Asetusluonnos
Perustelumuistio

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström (eläinten hyvinvointi, tavoitettavissa 31.7. alkaen), puh. 0295 16 2436
neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen (elintarvikehygienia, tavoitettavissa 21.7. asti), puh. 0295 16 2107
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario (eläinten lääkitseminen, tavoitettavissa 17.7. alkaen), puh. 0295 16 2345