Hyppää sisältöön
Media

Lohien vapauttaminen isorysistä on jälleen sallittua tiukentunein ehdoin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2021 11.40
Tiedote

Komissio antoi tänään 22.6. asetuksen, jonka johdosta lohien vapautus on jälleen sallittua rysäkalastuksessa. Muutos astuu voimaan välittömästi, ja on takautuvasti voimassa vuoden 2021 alusta.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaan kaupallisen kalastuksen saalis tulee ottaa kalastusalukselle ja purkaa maihin. Tämä koskee myös lohta. Komission asetuksilla on kuitenkin annettu poikkeuksia, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön eri kalalajien eloonjäämisasteesta eri pyydyksissä. Rysillä pyydettyjä lohia sai asetuksen nojalla vapauttaa vuoden 2020 loppuun asti, ja tänään annettu asetus on tälle jatkoa.

Keskeisin muutos aiempaan on se, että vapautettaessa lohia ponttonirysissä jatkossa edellytetään solmuttomasta hapaasta tehdyn koentapussin käyttöä. Tämä perustuu ruotsalaisten tutkijoiden keräämiin tietoihin, joiden mukaan lohet säilyvät paremmin elossa, jos ne vapautetaan käyttämällä koentapussia, jossa lohet pysyvät vedessä pidempään ja altistuvat ilmalle mahdollisimman lyhyen aikaa. Lisäksi vapautettujen lohien määrä voi olla enintään kahdeksan prosenttia jäsenvaltion kalastuskiintiöstä. Purkamisvelvoitteeseen liittyvän pysyvän poikkeuksen perusteella hylkeen tai merimetson vahingoittamat lohet voidaan aina vapauttaa takaisin mereen.

Luonnonvarakeskus tutkii parhaillaan ponttonirysien koentatekniikan vaikutusta lohien eloonjääntiin. Tutkimuksessa verrataan koentapussin käyttöä kaupallisten kalastajien ennestään käyttämään tekniikkaan, jossa lohet nostetaan vedestä ponttonirysän mukana ja otetaan rysän koentakourun kautta veneessä olevaan vesialtaaseen. Tutkimustulosten perusteella harkitaan, onko ponttonirysien koentatekniikkaa ja lohien vapauttamista koskevia säännöksiä tarvetta muuttaa.

Käytännössä Suomessa vapautetaan vain vähän lohia. Kyse on yleensä alamittaisista sekä hylkeen tai merimetson vahingoittamista lohista. Lisäksi lohia vapautetaan kaupallisten kalastajien kiintiöiden tai niiden osuuksien täytyttyä. Suomi on pyrkinyt minimoimaan lohien vapauttamisen kalastuksen säätelyllä, jotta kalojen tarpeeton käsittely ja vahingoittuminen voitaisiin estää. Suomi tuki myös komission ratkaisua rajoittaa vapautettujen lohien määrä enintään kahdeksaan prosenttiin jäsenvaltion lohisaaliista.

Komission tuore asetus koskee lohen rysäkalastusta vuosina 2021–2023. Astus valmisteltiin EU:n Itämeren jäsenvaltioiden yhteistyöelimen BALTFISHin vuosi sitten antaman suosituksen pohjalta. 


Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458, risto.lampinen(at)mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494, orian.bondestam(at)mmm.fi
 

Kalat