Hyppää sisältöön
Media

Luonnonvarakeskuksen johtokunta nimetty

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2014 14.40
Tiedote -

Hallitus on 11.12.2014 asettanut Luonnonvarakeskuksen johtokunnan toimikaudelle 1.1.2015 - 31.12.2017. Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: toimialajohtaja Juha Mäntylä, Metsä Group
Varapuheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone Oyj

Jäsenet:

- toimitusjohtaja Jari Koskinen, Rapidaile Oy
- toimitusjohtaja Auli Kuusela, Taimen Oy
- johtaja Tiina Mattila-Sandholm, Valio Oy
- yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum, Kosken kartano
- henkilöstön edustaja: vanhempi tutkija Mari Rusanen

Luonnonvarakeskuksen johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Johtokuntaan kuuluu enintään seitsemän jäsentä sekä Luonnonvarakeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Valtioneuvosto määrää johtokunnanpuheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenten joukosta. Pääjohtaja toimii johtokunnassa käsiteltävien asioiden esittelijänä.

Johtokunta päättää:

- Luonnonvarakeskuksen strategisista toimintalinjoista ja tavoitteista tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

- talousarvioehdotuksesta, monivuotisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä;

- muista Luonnonvarakeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäviksi;

- neuvottelukuntien asettamisesta

Luonnonvarakeskus perustetaan yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät vuoden 2015 alusta lukien.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, p. 0295 16 2296