Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnos elintarvikemarkkinalaista lähti lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö
21.3.2018 15.18
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi on lähetetty lausunnolle 21.3. Esityksen tarkoituksena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa.

Lailla on tarkoitus varmistaa tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina ja siten, että ne sisältävät tietyt vähimmäisehdot. Lisäksi pyritään estämään kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten menettelyjen käyttöä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa. Elintarvikemarkkinalaissa säädettäisiin myös elintarvikemarkkinavaltuutetusta, joka valvoisi kyseisten vaatimusten ja kieltojen noudattamista. Valtuutettu ottaisi toiminnassaan huomioon alan itsesääntelyjärjestelmien, esimerkiksi Kauppatapalautakunnan antamat suositukset.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia siten, että markkinaoikeudessa käsiteltäviin asioihin kuuluisivat myös eräät elintarvikemarkkinalaissa tarkoitetut asiat ja että elintarvikemarkkinavaltuutetulle olisi oikeus saattaa kyseiset asiat vireille markkinaoikeudessa.

Lausuntoja on pyydetty annettavaksi 2.5.2018 mennessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 775 6060, minna-mari.kaila(at)mmm.fi

Ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424