Hyppää sisältöön
Media

Luottolaitosten pääsyä metsävaratietoihin helpotetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2015 16.17
Tiedote

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää koskevaa lakia aiotaan muuttaa. Tavoitteena on parantaa luottolaitosten mahdollisuuksia arvioida ja seurata metsäomaisuuden vakuusarvoa.

Lakimuutoksen arvioidaan samalla parantavan metsänomistajan rahoitusasemaa ja siten helpottavan metsäomaisuuteen kohdistuvien investointien tekemistä, kuten lisämaan hankintaa ja metsänparannustöiden toteuttamista. Laki etenee syksyllä eduskunnan käsittelyyn ja hallituksen esityksen mukaan se tulisi voimaan vuoden 2016 alussa.

Nykyisin metsätietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuksen. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei suostumusta edellytettäisi, jos tiedot luovutettaisiin luoton myöntämistä tai valvontaa varten. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös luovutettujen tietojen käytöstä.

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmässä on ajantasaista metsävaratietoa noin 75 prosentista yksityismetsien pinta-alasta. Vuonna 2020 metsätieto kattaa kaikki yksityismetsät.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 0295 16 2451
ylitarkastaja Niina Riissanen, p. 0295 16 2339
etunimi.sukunimi@mmm.fi