Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö esittää uroshaahkan kesämetsästyksen rajoittamista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2015 10.24
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle uroshaahkan metsästystä rajoittavan asetusluonnoksen, jolla uroshaahkojen metsästysalueet eriytetään haahkojen pesimäalueista ja koko kesän metsästysaika rajoitetaan kahteen viikkoon.

Asia liittyy Euroopan komission käynnistämään haahkan kesämetsästystä koskevaan valvontamenettelyyn, jossa komissio kehottaa Suomea tehostamaan lintujen suojelua.

Asetus varmistaa, että pesimäalueet ovat erillään metsästysalueista. Asetuksen karttaliitteet osoittavat sallitut metsästysalueet, jotka sijaitsevat ulkomeren puuttomilla saarilla ja luodoilla, joissa ei käytännössä kasva mitään.

Nykyään uroshaahkojen metsästys on ollut mahdollista 1.6.–31.12. koko maassa. Asetuksella uroshaahkojen metsästys kielletään alkaen 16.6. ja päättyen 20.8. klo 12, joten kesän aikainen metsästysaika tulee olemaan ainoastaan 1.6.-15.6. Tällä muutoksella turvataan uroshaahkojen sulkiminen ulkomeren sulkimisalueilla. Haahkojen metsästys jatkuu normaalisti 20.8. klo 12 alkaen aina vuoden loppuun saakka.

Mikäli asetuksen karttaliitteen sisälle jää jokin matalarantainen puustoinen saari, asetus rajaa metsästyksen piiristä pois myös ne saaret ja luodot, joissa esiintyy haahkanaaras poikasineen tai etelänkiisla-, riskilä- ja ruokkiyhdyskunta. Näin estetään mahdollinen näihin mahdollisesti kohdistuva häirintä.

Toisaalta asetus mahdollistaa uroshaahkojen metsästyksen jatkumisen tuon kahden viikon aikana, joka vastaa järkevän hyödyntämisen ja ekologisesti tasapainoisen sääntelyn periaatteita aivan lintudirektiivin mukaisesti (7 artikla 4 kohta). Kesäkuun haahkanmetsästys suuntaa metsästystä myös oikeaan sukupuoleen, sillä haahkakanta on vääristyneen urosvoittoinen (70% uroksia). Myös Itämeren suojelukomissio HELCOM on suositellut metsästyksen kohdistamista vain uroshaahkoihin.

Uroshaahkat eivät huolehdi poikasista, vaan naaraat hoitavat poikasten puolustamisen perheryhmissä. Poikasten kuoriuduttua, uroshaahkat lähtevät siirtymään kohti ulkomeren sulkimisalueita ruokailemaan sinisimpukkaa tai Tanskaan talvehtimisalueille. Haahkakanta on pitkällä aikavälillä vähentynyt, mutta on silti hyvin runsaslukuinen. Itämeren talvehtiva haahkakanta on n. 530 000 yksilöä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylitarkastaja Jussi Laanikari 040-733 6229 (3.7. saakka)
ylitarkastaja Janne Pitkänen (6.-9.7.) p. 0295 16 2338
neuvotteleva virkamies Sami Niemi p. 0400-238 505 (13.7.-24.7. )