Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti hallintasuunnitelman EU:n haitallisille vieraslajeille

Maa- ja metsätalousministeriö
10.6.2021 14.18
Tiedote
Kuva: Lauri Urho

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti 10.6.2021 kansallisen hallintasuunnitelman vieraslajeille, jotka on uusimpina luokiteltu EU:ssa haitallisiksi. Hallintasuunnitelma täydentää edellisiä jo hyväksyttyjä hallintasuunnitelmia, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden haitallisten vieraslajien torjumiseksi Suomessa.

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Suomessa ja EU:ssa on omat luettelot haitallisista eläin- ja kasvilajeista, joita ei saa tuoda EU:n alueelle. Lajien päästäminen ympäristöön on kielletty eikä lajeja saa myöskään kasvattaa, myydä eikä kuljettaa EU:n sisällä.

Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta

Haitalliset vieraslajit ovat yksi suurimmista uhkista luonnon monimuotoisuudelle. Hallintasuunnitelmaa toteuttamalla voidaan ohjata haitallisten vieraslajien torjuntaa sinne, missä saadaan luonnon monimuotoisuudelle suurin hyöty. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, vastuu- ja yhteistyötahot sekä esitetään toteutuksen aikataulu. Viestinnällä on merkittävä rooli, kun vieraslajien tuontia ja leviämistä uudelle alueelle estetään.  EU:n vieraslajilainsäädäntö edellyttää jäsenmailta tehokkaita hallintatoimenpiteitä haitallisia vieraslajeja varten.

Viranomaiset ja muut toimijat hyödyntävät hallintasuunnitelmia suunnitellessaan vieraslajien torjuntatoimia. Uusi hallintasuunnitelma perustuu Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityshankkeeseen ja suunnitelmaehdotukseen. Luke myös koordinoi  hallintasuunnitelman toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Kansalaisten toivotaan osallistuvan vieraslajien torjuntaan esimerkiksi talkootoimilla sekä ilmoittavan vieraslajeja koskevista havainnoistaan vieraslajit.fi-sivustolla.

Aurinkoahvenpopulaatiot pyritään hävittämään niistä lammista, missä se on mahdollista

Yksi uusista torjuttavista vieraslajeista on aurinkoahven, jota löytyy erityisesti Varsinais-Suomesta. Lajin leviäminen pyritään estämään ja se suositellaan hävittämään lammista, joihin se on istutettu. Lisäksi lisätään tiedotusta lajin aiheuttamista haitoista sekä lajiin liittyvistä kielloista. Viestintää kohdistetaan etenkin vapaa-ajankalastajille ja akvaarioharrastajille.

Listalta löytyy myös haisujumaltenpuu, japaninhumala ja brasilianvesiasteri, joita on käytetty satunnaisesti puutarha- tai akvaariokasvina Suomessa. Puutarhaharrastajille ja eri toimijoille tullaan viestimään, ettei näitä lajeja saa tuoda maahan eikä päästää ympäristöön sekä kehotetaan poistamaan jo olemassa olevat yksilöt. 

MMM on tehostanut ELY-keskusten avulla vieraslajien torjuntaa useilla kansallisilla hankkeilla

Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskusten kanssa vahvistanut vieraslajien torjuntaa eri puolilla Suomea. Tänä vuonna käynnistyi 34 uutta vieraslajihanketta, joiden avulla toteutetaan käytännön vieraslajitorjuntaa, lisätään viestintää sekä kokeillaan uusia torjuntatoimenpidekokeiluja ympäri Suomea. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies, Johanna Niemivuo-Lahti; puh. 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti(at)mmm.fi
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto