Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön liikkumisen ja liikunnan tuloskortti on julkaistu

maa- ja metsätalousministeriöopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2019 15.36
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö luo puitteita liikunnan harrastamiseen erityisesti luonnossa ja maaseudulla. Ministeriö edistää luonnon virkistyskäyttöä, toiminnallisia luontoharrastuksia ja hevosurheilua. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot luovat edellytyksiä monenlaiselle liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle, selviää valtion liikuntaneuvoston tänään julkaisemasta maa- ja metsätalousministeriön liikkumisen ja liikunnan tuloskortista.

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreille. Käytännössä kaikkien ministeriöiden toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) intressi edistää liikkumista ja liikuntaa liittyy maaseudun elinvoimaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin (etenkin maaseudulla) ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Ministeriö edistää erityisesti luonnon virkistyskäyttöä, toiminnallisia luontoharrastuksia (metsästys, kalastus, sienestys ja marjastus) sekä luontomatkailua. Manner-Suomen maaseudun kehittä-misohjelmasta rahoitetaan merkittävä määrä erilaisia liikuntaa edistäviä hankkeita, joilla edistetään maaseudun elinvoimaa sekä maaseudulla asuvien ja toimivien ihmisten hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluu myös hevostalouden edistäminen, joka luo edellytyksiä hevosurheilulle ja -harrastamiselle. Myös luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatietojen kehittäminen luo edellytyksiä monenlaiselle liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle.

Tuloskortissa nostetaan keskeisimmiksi MMM:n hallinnonalan liikkumisen ja liikunnan edistämisen kehittämiskohteiksi ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön hallinnollinen hajanaisuus ja koordinoinnin puute, metsästyksen ja vapaa-ajankalastuksen harrastajien määrän kasvattaminen (erityisesti nuorten sekä naisten saaminen harrastusten pariin) sekä monipuolisen hevostalouden ja -urheilun toimintaedellytyksien ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Ministeriöiden tuloskortit 

Tuloskorttien taustaraportti: Liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa - Ministeriöiden tuloskortit

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittämiskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämiseen. Tuloskortit on valmisteltu yhteistyössä kunkin hallinnonalan kanssa, mutta korttien tiedoista ja näkemyksistä vastaa valtion liikuntaneuvosto.

Ministeriöiden tuloskortit julkaistiin 18.6. Musiikkitalolla. Tilaisuuden tallanne on katsottavissa osoitteesta: http://videonet.fi/minedu/20190618/

Lisätietoa:
Minttu Korsberg, pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto, minttu.korsberg(at)minedu.fi, p. 0295 330 018