Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030 valmistunut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2019 12.01
Tiedote

MMM:n tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vastuullinen bio- ja kiertotalous on keskeinen osa Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perustaa. Ministeriö haluaa olla uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja.

Maa- ja metsätalousministeriön uuden strategian valmistelutyössä on huomioitu hallinnonalan keskeiset muutostekijät. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, luonnonvarojen käytön kestävyys sekä teknologian että globaalin talouden murros.

– Meille strategiassa ja sen toimeenpanossa kyse on uusiutuvan Suomen muutosprosessista, johon kuuluvat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, sanoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Maa- ja metsätalousministeriö on ensimmäisenä ministeriönä ottanut strategiatyössä huomioon YK:n kestävän kehityksen periaatteet.

– Maa- ja metsätalousministeriö on todellinen kestävän kehityksen ministeriö, olemme osaltamme ratkaisemassa Suomen ja koko ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä. Päätöksenteossa ja toiminnassa huomioimme aina ihmisen, ympäristön ja talouden, Husu-Kallio kertoo.

Husu-Kallio sanoo, että MMM toimii globaalissa ympäristössä, mutta työ ministeriössä ja sen hallinnonalalla koskettaa suoraan kaikkia suomalaisia heidän omassa elämässään.

MMM:n arjessa työn painopiste on edelleen maa- ja metsätaloudessa. Se pitää sisällään ihmisten, kasvien ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä laajasti veden, kalojen, riistan ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen.

Strategia sisältää neljä vaikuttavuustavoitetta, jotka koskettavat koko ministeriön hallinnonalaa.

Ministeriön tavoitteena on parantaa vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukykyä. Samalla uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia koko Suomessa. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla energianlähteillä on olennainen osa tätä työtä.

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee menestyvää ja hyvinvoivaa maaseutua. Monipuolinen yritystoiminta, monipaikkaisen työn luomat uudet mahdollisuudet sekä erilaiset verkostot luovat edellytyksiä maaseudun elinvoimaisuudelle. Ministeriö huolehtii myös siitä, että laaja-käyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta.

Monet itsestään selvinä pidetyt asiat, kuten pohjoinen luonto, puhdas vesi ja turvallinen ruoka, ovat Suomelle suuri mahdollisuus pärjätä yhä epävarmemmaksi muuttuvassa maailmassa.

–  Uuden strategian innoittamina me maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla olemme mukana rakentamassa uusiutuvaa Suomea – uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää.

Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030

Blogi 20.3.2019: Uusiutuva Suomi – mahdollisuuksien maailma

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 040 029 1910, etunimi.sukunimi@mmm.fi
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, p. 0295 162 296, etunimi.sukunimi@mmm.fi