Hyppää sisältöön
Media

Maaliskuun maatalous- ja kalastusneuvosto keskittyy yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja biotalouteen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2019 15.11
Tiedote

Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 18. maaliskuuta. Kokouksessa Suomea edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Ministerit keskustelevat neuvostossa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta sekä biotaloudesta.

Keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta käsittelee kaikkia kolmea yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) asetusta; strategiasuunnitelma-asetusta, horisontaaliasetusta ja markkinajärjestelyasetusta. Suomen näkemys on, että puheenjohtamaa Romanian muutosehdotukset etenevät yleisesti ottaen oikeaan suuntaan ja Suomi on valmis kannattamaan niitä. Monet Romanian muutosehdotuksista tuovat joustavuutta yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mikä on ollut myös uudistuksen tavoitteena.

Romanian tavoitteena on saavuttaa kesäkuun neuvostossa osittainen yleisnäkemys kaikista kolmesta asetuksesta. Huomattava määrä työtä on kuitenkin jäljellä liittyen mm. uuden toimeenpanomallin yksityiskohtiin ja ehdotettuun vihreään arkkitehtuuriin.

Neuvosto käsittelee myös EU:n biotalousstrategian toimeenpanon mahdollisuuksia. Suomi kannattaa EU:n biotalousstrategian arvioinnin yhteydessä esiin nostettuja kehittämisehdotuksia tavoitteiden ja toiminnan tehokkaammasta kytkemisestä toisiinsa sekä politiikkatoimien johdonmukaisuuden parantamisen tarpeesta. Suomi näkee EU:n biotalousstrategian keskeisinä tavoitteina biotalouden lisäarvon kasvattamisen, tutkimuksen ja yhteistyön lisäämisen, investointien vauhdittamisen sekä kestävyyden varmistamisen.  Suomen näkemyksen mukaan biotalouden vahvistaminen edellyttää myös hallinnonalojen välistä hyvää verkostoitumista ja yhteistyötä. Suomi näkee yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen mahdollisuutena ottaa biotalouden potentiaali käyttöön. Esimerkiksi biotalouden edistämisessä investointien ja uusien ja olemassa olevien yritysten tukea tarvitaan, jotta biotalouden tuotteita ja palveluita voidaan innovoida ja kehittää.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Ahti Hirvonen, p. 02951 62337