Hyppää sisältöön
Media

Maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista tehdään esiselvitys

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2020 11.28
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on käynnistänyt laajan ilmastotoimien kokonaisuuden, jossa tavoitellaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön nettonielun merkittävää vahvistamista vuoteen 2035 mennessä. Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista, joissa muut toimijat voisivat kompensoida aiheuttamiaan päästöjä ostamalla markkinoilta maankäyttösektorin tarjoamia päästövähennyksiä, on osa tätä kokonaisuutta.

Yksi huomionarvoinen lisäkannustin hiilinielujen ja -varastojen lisäämiseen ovat tulot, joita ilmastotoimia toteuttavat tahot voivat tai voisivat saada myymällä hiilikompensaatioyksiköitä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla. Tällaisia myytäviä yksiköitä ovat aiemmin tuottaneet lähinnä vain kehittyvissä maissa sijaitsevat hankkeet, mutta myös Suomen maankäyttösektorilla on viime vuosina käynnistetty merkittävä määrä hiilikompensaatiohankkeita.

Esiselvityksessä

  • kartoitetaan sitä, millaisia Suomen maankäyttösektorilla käynnistyneet hiilikompensaatiohankkeet ovat olleet. Selvityksessä käydään läpi hankkeiden toimintaa koskevia periaatteita ja vaikutuksia sekä muun muassa sitä, miten hiilinielun tai -varastojen lisäykset on hankkeissa mitattu, raportoitu ja todennettu. 

  • tuotetaan tietoa siitä, miten valtio voisi tukea vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimintaa vahvistaakseen metsien, maaperän ja kosteikkojen hiilinieluja ja -varastoja.

  • laaditaan kansainvälinen vertailu siitä, miten maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeita ja niiden sääntelyä on toteutettu muissa maissa ja mitä Suomi voisi oppia niistä saaduista kokemuksista.

  • arvioidaan mahdollisuuksia sovittaa hiilikompensaatiohankkeissa ilmastotavoitteita yhteen muun muassa metsä- ja maatalouspolitiikan sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun tavoitteiden kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman esiselvityksen toteuttavat Gaia Consulting Oy ja Pellervon Taloustutkimus PTT, ja sen on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue myös:

  • MMM:n käynnistämä Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -hanke tavoittelee nettonielun merkittävää vahvistamista (MMM-tiedote 11.6.2020)

Lisätietoja esiselvityksestä:

  • Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2162, etunimi.sukunimi@mmm.fi

  • Vanhempi asiantuntija, hankkeen projektipäällikkö Anna Laine, Gaia Consulting Oy, p. 050 513 1260, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Ilmastonmuutos Luonto ja ilmasto Metsät