Hyppää sisältöön
Media

Maaseudun ja maatalouden tarpeisiin etsitään uutta rahoitusvälinettä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2019 13.26
Uutinen

Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla on murroksessa. Rahoituksen tarve on kasvanut nopeasti muun muassa tilakoon kasvaessa. Tuottajien investointisuunnitelmat toimivat, mutta rahoituksessa on ongelmakohtia.

Maatalouden alkutuotannolla ei ole tällä hetkellä käytössä olevaa takausinstrumenttia. Muun muassa tähän ”aukkoon” etsittiin vastauksia Uudet rahoitusvälineet –työpajassa Helsingissä.  Työpaja oli osa yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Tähän saakka maatilatalouden kehittämisrahasto Makera on kanavoinut tukea investointeihin kansallisesti. Makeran rooli on kuitenkin muuttumassa ja siksi investointeihin kaivataan uusia rahoituskanavia. Myös Makeran roolia halutaan kehittää.

Työpajassa oltiin sitä mieltä, että myös maaseudulle ja maatalouteen olisi suunnattava uusi rahoitusväline niille toimialoille ja yrityksille, joille jo nykyään käytössä olevat takausinstrumentit eivät sovellu. Tämä voisi onnistua yhteistyössä Euroopan Investointipankin ja EU:n kanssa sekä Makeran roolia laajentamalla entistä enemmän takauksiin keskittyväksi rahastoksi. Asiaa lähdetäänkin työstämään eteenpäin maa- ja metsätalousministeriössä.

Yksi ongelmakohta on tulevien sukupolven- ja omistajanvaihdosten pääomien puute. Nuori viljelijä joutuu käyttämään aiempaa suuremman summan tilan lunastamiseen. Toisaalta nuoret viljelijät ovat konkareita innostuneempia perustamaan osakeyhtiöitä ja muita yhteistyömuotoja. Ongelmaksi nousee kuitenkin tällöin helposti vakuusvaje.