Hyppää sisältöön
Media

Maaseudun kehittäminen ja kalastusmahdollisuudet neuvoston käsittelyyn

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2011 12.09
Tiedote -

Maatalousministereiden on määrä keskustella joulukuun kokouksessaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvästä maaseudun kehittämistä koskevasta asetusehdotuksesta. Lisäksi asialistalla ovat mm. maataloustuotteiden menekinedistämistoimet sekä kalastusmahdollisuudet vuonna 2012. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Maaseudun kehittämisen osalta Suomi on tyytyväinen EU:n komission ehdotuksen mahdollistamaan laajaan toimenpidevalikoimaan maaseudun kehittämisessä. Suomi on kuitenkin huolissaan siitä, että maaseudun kehittämisohjelmien laatimis- ja hyväksymisprosessi on menossa monimutkaisempaan suuntaan. Mahdollisuus nostaa epäsuotuisten alueiden tukitasoa on Suomen kannalta hyvä asia, mutta vaatimus tukikelpoisuuden tarkistamisesta, jos epäsuotuisuus olisi voitettu esim. investointien avulla, ei. Tätä vaatimusta ei pitäisi soveltaa silloin, kun epäsuotuisuus on määritelty kasvukauden pituuden tai lämpötilasumman perusteella. Lisäksi Suomi katsoo, että sen suhteellisen osuuden maaseudun kehittämisvarojen jäsenmaakohtaisesta kokonaisuudesta on säilyttävä nykyisellään.

Neuvoston on myös tarkoitus hyväksyä päätelmät komission alustavasta ehdotuksesta, ns. vihreästä kirjasta, joka käsittelee menekinedistämisen täytäntöönpanon tavoitteita ja aloja, yhtenäisyyttä eri järjestelmien välillä, tuotemerkkejä ja alkuperää, monikansallisia ohjelmia ja ohjelmien valintaa. Suomi voi hyväksyä päätelmätekstin. Suomi on esittänyt EU-osarahoitteisen menekinedistämistoiminnan yksinkertaistamista. Nykyisellään järjestelmä on liian monimutkainen, jotta pienet toimijat pystyisivät osallistumaan siihen. On myös tärkeää, että menekinedistäminen nivoutuu hyvin muuhun maatalouspolitiikkaan ja tukee laadukasta eurooppalaista ruoantuotantoa kaikilla EU:n alueilla.

Neuvoston on lisäksi määrä päättää vuoden 2012 kalastusmahdollisuuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä. Käsiteltävät ehdotukset sisältävät kalastusmahdollisuudet EU:n vesillä Atlantilla ja Pohjanmerellä sekä kansainvälisten kalastusjärjestöjen merialueilla ja EU:n kahdenvälisissä kalastussuhteissa sovitut kalastuksen järjestelyt EU:n ulkopuolisilla merialueilla. Keskeisimmät ratkaistavat kysymykset koskevat EU:n vesille asetettavia kalastusmahdollisuuksia ja niihin liittyviä pyyntiponnistusrajoituksia. Asetusehdotuksissa on esitetty Suomelle yhtä, atlantoskandisen sillin kiintiötä. Asetusehdotus korostaa heikkojen kalakantojen erityistilannetta ja siinä esitetään sen vuoksi 15–25 %:n vähennystä kyseisiin kiintiöihin. Puheenjohtajamaa Puolan tavoite on saada ratkaisu aikaiseksi joulukuun neuvostossa. Suomi hyväksyy asetusehdotuksen esitetyllä tavalla, voiden osoittaa joustavuutta kompromissiratkaisun saavuttamiseksi..

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09) 160 52428 (maatalous)
kalastusneuvos Markku Aro, p. (09) 160 53361 (kalastus)

Jari Koskinen