Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maaseudun kehittämistä linjataan tuleviksi vuosiksi

Maa- ja metsätalousministeriö 22.5.2013 7.21
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta maaseudun kehittämisohjelmaa ensi vuonna alkavalle rahoituskaudelle. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 luonnos on julkaistu ja siihen toivotaan kommentteja.

Laaja ohjelma on keskeinen väline maatalouden ympäristötyössä ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Ohjelman toteutusta on pyritty yksinkertaistamaan, mitä edesauttaa myös laajeneva sähköinen tukihaku. Uudessa ohjelmassa luomu on erotettu ympäristökorvausjärjestelmästä omaksi toimenpiteekseen. Tuotantoeläinten hyvinvointia edistäviä toimia laajennetaan ja viljelijöiden neuvontaan panostetaan. Uutta on myös yhteistyö-toimenpide, joka tukee muun muassa biotaloutta ja siihen liittyviä kokeiluja.

Maaseutuohjelman kymmenen keskeistä tavoitetta ovat:
• Osaaminen ja tiedonsiirto lisääntyvät
• Innovaatiot lisääntyvät
• Ruuantuotantomme laatu on hyvä ja kilpailukyky vahvistuu
• Tuotantoeläinten hyvinvointi paranee
• Vesistöjen tila paranee
• Maatalousluonnon monimuotoisuus lisääntyy
• Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tehostuvat
• Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja uudistuu ja yritysten kilpailukyky kasvaa
• Maaseudun palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat
• Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet ja osallisuus vahvistuvat

Ohjelmaa toteutetaan koko Manner-Suomessa. Alueellista ja paikallista rahoitusta kanavoivat ELY-keskukset sekä Leader-toimintaryhmät.

Maaseudun kehittämisohjelmaa rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista budjettivaroista. Lisäksi osassa ohjelman tukimuodoista on mukana kuntien rahoitusta sekä yksityisiä panostuksia. Uusi ohjelma on osa koko EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta (CAP).

Uutta ohjelmaa on valmisteltu työryhmissä laajan kumppanijoukon kesken. Lausunnolle lähtevä ohjelma on luonnos, johon tehdään muutoksia kesän ja syksyn aikana ennen valtioneuvoston käsittelyä ja komissiolle lähettämistä. Päätöksiä ohjelmaan käytettävien kansallisten varojen määrästä odotetaan kesällä.

Ohjelmaluonnokseen toivotaan kommentteja 25.6. mennessä: www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html

Ohjelmaluonnos on esittelyssä Helsingin Paasitornissa 23.5. klo 9–11.30. Tilaisuus on katsottavissa myös verkossa osoitteessa http://www.seminaarit.net/avaa/maaseutu2020

Maaseudun kehittämisohjelman sivut: www.maaseutu.fi/fi/index/maaseudunkehittamisohjelmat/ohjelmakausi.html

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, p. 040 733 6223,
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 040 524 6112
tiedottaja Annukka Lyra, p. 0400 707 577, [email protected]