Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nya riktlinjer för landsbygdsutveckling

Jord- och skogsbruksministeriet 22.5.2013 7.21
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med ett nytt program för utveckling av landsbygden för perioden som inleds nästa år. Utkastet till Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 har nu publicerats och ska sändas för utlåtande.

Det breda programmet är ett viktigt verktyg i arbetet för jordbruksmiljön och en livskraftigare landsbygd. Målet har varit ett enklare sätt att genomföra programmet, vilket också underlättas av det utvidgande systemet för elektronisk stödansökan. Enligt det nya programmet hör ekologisk produktion inte längre till miljöersättningssystemet utan är en separat åtgärd. Insatserna för djurens välbefinnande utvidgas och satsningen på jordbrukarnas rådgivning växer. En ny åtgärd är också Samarbete som stödjer bl.a. bioekonomin och försök kring den.

Programmets tio viktigaste mål är:

• Bättre kunnande och informationsutbyte

• Fler innovationer

• En högkvalitativ matproduktion och bättre konkurrenskraft

• Bättre välbefinnande hos produktionsdjur

• Bättre vattenstatus

• Ökad biologisk mångfald i jordbruksnaturen

• Effektivare bekämpning av och anpassning till klimatförändringen

• Mer diversifierad och förnyad företagsverksamhet på landsbygden och bättre konkurrenskraft för företag

• Bättre tillgång på och tillgänglighet av landsbygdens tjänster

• Bättre möjligheter för och delaktighet i den lokala utvecklingen

Programmet ska genomföras i hela det finländska fastlandet. Den lokala och regionala finansieringen kanaliseras via närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leaderaktionsgrupperna.

Programmet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt med nationella budgetmedel. Även kommuner och privata deltar i finansieringen av vissa stödformer. Det nya programmet ingår i reformen av hela EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

Det nya programmet har tagits fram av arbetsgrupper med olika samarbetsparter. Programmet som sänds för utlåtande är ett utkast som kommer att genomgå ändringar under sommaren och hösten före statsrådets och kommissionens behandling. Beslut om programmets nationella medel förväntas på sommaren.

Kommentarer om programutkastet väntas före 25.6. http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Utkastet presenteras i Paasitorni i Helsingfors den 23 maj kl. 9–11.30. Tillställningen visas också på nätet http://www.seminaarit.net/avaa/maaseutu2020.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Tiina Malm, tfn 040 733 6223
konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, tfn 040 524 6112
informatör Annukka Lyra, tfn 0400 707 577,

[email protected]