Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maaseutuviraston kokonaisarviointi valmistunut

Maa- ja metsätalousministeriö
21.10.2016 9.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä Maaseutuvirasto Mavin ulkoisessa arvioinnissa todetaan, että eurooppalaisessa vertailussa Mavi on pärjännyt hyvin maksajavirastotehtävässään eli EU-tukien toimeenpanossa. Mavi on arvion mukaan täyttänyt kansallisesti sille asetetut lakisääteiset tehtävät. EU:n Suomelle osoittamat tuet on kyetty hyödyntämään lähes täysimääräisesti. Mavin kyky reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön ei kuitenkaan ole ollut kaikilta osin riittävä.

Ohjelmakauden vaihteen tuomat muutokset yhdessä tietojärjestelmissä esiintyneiden ongelmien kanssa ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä sidosryhmissä ja tuensaajissa. Mavi on lähtenyt korjaamaan tilannetta muuttamalla organisaatiorakennettaan syyskuun 2016 alusta lukien sekä kehittämällä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tietojärjestelmähankkeiden hallintaa ja seurantaa.

Uuden ohjelmakauden tukijärjestelmien toimeenpano on osoittautunut ennakoitua haasteellisemmaksi. Monet ongelmista eivät ole yksinomaan Mavista johtuvia. Arvioitsijoiden mukaan Mavi ei kuitenkaan ole onnistunut viestimään riittävän avoimesti, asiakaslähtöisesti ja ratkaisuhakuisesti näistä ongelmista ja niiden syistä. Tämä näkyy myös sidosryhmien arvioissa Mavin toiminnasta. Yhteistyö ELY-keskusten ja kuntien kanssa on arvioinnin mukaan sujunut mallikkaasti, mutta monien muiden sidosryhmien kanssa kumppanuutta on tarpeen jatkossa kehittää.

Maaseutuviraston Seinäjoelle muuton yhteydessä noin puolet henkilöstöstä vaihtui. Arvioitsijoiden mukaan virasto on onnistunut luomaan osaavan ja sitoutuneen henkilöstön, joka on tyytyväinen virastoon työpaikkana. Hyvän työnantajakuvan ansiosta Maviin on hakeutunut osaavaa työvoimaa. Alueellistamisen yhteydessä on kuitenkin menetetty laaja-alaista maaseutuhallinnon kokemusta ja henkilösuhteita, mikä näkyy edelleen Mavin toiminnassa.

Arvioitsijat ehdottavat, että Mavin roolia tukijärjestelmäprosessin alku- ja loppupäässä tulisi vahvistaa.  Mavilla tulisi olla arvioitsijoiden näkemyksen mukaan nykyistä vahvempi rooli tukijärjestelmän toimeenpanon näkökulman tuonnissa valmisteluun. Maa- ja metsätalousministeriön tulisi omalta osaltaan voimakkaammin tukea tätä toimintaa. Mavin tulisi panostaa mm. kumppanuussuhteiden rakentamiseen, asiakaslähtöisyyteen sekä jokaisen mavilaisen vastuulla olevan ulkoisen viestinnän kehittämiseen. Arvioitsijat toivovat lisäksi maa- ja metsätalousministeriön kehittävän viraston tulosohjausta strategisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. 

Maaseutuvirasto on maa‑ ja metsätalousministeriön alainen keskusvirasto, jota ministeriö tulosohjaa. Ministeriö teetti Solita Oy:lla Mavin ulkoisen arvioinnin, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva toiminnan tuloksellisuudesta, tehtävien organisoinnista ja johtamisesta sekä tuottaa konkreettisia ehdotuksia kehittämiskohteista. Aika ajoin tehtävät virastojen arvioinnit kuuluvat normaaliin tulosohjauskäytäntöön. Vuonna 2007 perustetun Maaseutuviraston toiminnasta ei ole aiemmin tehty ulkopuolista kokonaisarviointia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Hallinnonala Ruoka ja maatalous