Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden investointeja koskevia asetuksia hyväksyttiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 16.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeri allekirjoitti 29.3.2023 useita maatalouden investointeja koskevia asetuksia. Asetukset koskevat siipikarjarakennusten, sikaloiden ja lypsykarjarakennusten teknillisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, rakentamista koskevia ympäristönsuojeluvaatimuksia sekä maatilainvestointien hyväksyttäviä yksikkökustannuksia.

Asetuksilla täsmennetään maatalouden rakennetuista annettua lakia (1476/2007), sekä Valtioneuvoston asetuksia rakennetuesta ja sen kohdentamisesta (265/2023 ja 266/2023), jotka koskevat Suomen CAP-suunnitelman mukaisesti myönnettävää rahoitusta maatalouden investointeihin. 

Siipikarjarakennuksia ja sikaloita koskeviin asetuksiin on tehty vain pieniä muutoksia. Siipikarjarakennusten osalta on keskitytty lihasiipikarjaa koskeviin säädöksiin, koska kananmunantuotantoa tuetaan vain eläinten hyvinvointiin liittyvien kasvatusolosuhdemuutosten osalta. Sikaloiden vaatimuksista on otettu huomioon voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki ja siitä johtuvat vaatimukset.

Lypsykarjarakennuksien vaatimuksiin on uusien pihatoiden osalle lisätty vaatimus jaloittelualueelle tai laitumelle pääsystä sekä jaloittelualuetta koskevia vaatimuksia, joita on lisätty myös ympäristönsuojelua koskevaan asetukseen.

Yksikkökustannusasetuksella säädetään tuettavien maatalouden rakentamis- ja laiteinvestointien ja niihin liittyvien muiden kustannuserien hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista ja niiden perusteena käytettävistä laskelmista. Yksikkökustannuksiin on lisätty käsite vakioyksikkökustannus, jonka käytöllä pyritään vähentämään tukihakemuksiin liittyvää hallinnollista taakkaa.

Vakioyksikkökustannuksia käytettäessä maksatus perustuu investointisuunnitelmassa esitettyihin tuotoksiin, ja investoinnin tukipäätöksen mukaiseen toteutukseen aikaisemman muodostuneiden kustannusten seurannan sijaan. Tarkemmat yksikkö- ja vakioyksikkökustannukset löytyvät asetuksen liitteessä.

Asetukset astuvat voimaan 31.3.2023. Tukien hakeminen käynnistyy vaiheittain Ruokaviraston erikseen tiedottamina ajankohtina. 


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
Maarit Hellstedt, projektipäällikkö
p. 0295 162 083
maarit.hellstedt(at)gov.fi