Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalouden täydentäviin ehtoihin muutos: viljelykasvien sänkeä ei saa polttaa

Maa- ja metsätalousministeriö
23.12.2020 10.40

Valtioneuvosto hyväksyi tiistaina viljelijätukien täydentäviä ehtoja koskevan asetusmuutoksen. Viljelykasvien sänkeä ei saa jatkossa polttaa, jos viljelijä haluaa saada viljelijätuet täysimääräisenä. Asetusmuutos tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Muutos tehtiin Euroopan komission näkemyksen vuoksi.

Tähän asti sängen poltto on Suomen täydentävissä ehdoissa sallittu silloin, jos se on ollut välttämätöntä kylvön toteutuksen tai rikkakasvien, kasvitautien tai tuholaisten torjunnan vuoksi. Kylvön toteutus on ollut hyväksyttävä syy, koska runsaat edellisen vuoden kasvuston kasvijäänteet lisäävät taudinaiheuttajien riskiä.

Euroopan komission näkemyksen mukaan kylvö ei kuitenkaan ole sallittu syy sängelle poltolle. Viljelijätukien täydentävien ehtojen EU-säädöksessä rajoitetaan sängen polttomahdollisuuksia niin, että sängen poltto on kiellettyä, lukuun ottamatta kasvinterveyssyitä. Säännön tavoitteena on maan orgaanisen aineksen säilyttäminen. 

Komission näkemyksen vuoksi oli tarpeen muuttaa kansallista sängen polttoa koskevaa vaatimusta. Sängen poltto kiellettiin täydentävissä ehdoissa kokonaan, koska kielto edistää maan orgaanisen aineksen säilyttämistä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kielto oli mahdollinen myös sen vuoksi, että sängen poltto ei Suomessa ole välttämätöntä rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjumiseksi. Sängen poltto on Suomessa vähäistä. 

Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä eli leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa.

Viljelijätukien täysimääräisen saamisen edellytyksenä on täydentävien ehtojen noudattaminen. Ne sisältävät ympäristöön, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
Neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162 207
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)mmm.fi