Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:s jordbruksministrar gav sitt stöd för miljö- och klimatåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet
15.4.2019 19.51 | Publicerad på svenska 18.4.2019 kl. 15.15
Pressmeddelande

På sitt möte i Luxemburg i måndags diskuterade ministrarna den så kallade gröna arkitekturen. Ordförandelandet Rumänien samlade in medlemsländernas åsikter om frågan. Finland ser gärna att det finns tillräckligt med svängrum för att miljö- och klimatsäkringen kan stärkas och kraven förenklas.

Finland vill stärka miljö- och klimatåtgärderna i samband med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Frågan lyftes fram på ministermötet i Luxemburg.

”Jag är positiv till större ambition. Under den nya programperioden kan vi inte ta steg bakåt när det gäller miljö- och klimatåtgärder”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som företrädde Finland på mötet.

Rådet diskuterade finansieringen av miljö- och klimatåtgärderna under den nya programperioden. Kommissionen har föreslagit att för åtgärderna reserveras minst 30 procent av landsbygdsfinansieringen. En stor del av medlemsländerna understödde förslaget i synnerhet om stödet för ogynnsamma områden räknas med.
Om kravnivån höjs, måste detta enligt Finland och en rad andra länder inverka på jordbruksfinansieringen för att åtgärderna inte ska försämra lönsamheten.
”Den slutliga ståndpunkten om miljöfinansieringen kan vi bilda först sen när vi får veta slutresultatet från förhandlingarna om budgetramen”, säger Leppä.
Medlemsländerna ska dock ha tillräckligt med handlingsfrihet på nationell nivå.
”Detta gör att länderna som har olika naturförhållanden och jordbruk kan välja de lämpligaste sätten för att nå målen”, säger Leppä.

Finland har bidragit till miljö- och klimatmålen såväl med obligatoriska som med frivilliga insatser.
”Vi vill också i fortsättningen avsätta landsbygdens utvecklingsmedel för att främja miljö- och klimatvänliga odlingssätt. Nästan alla finländska jordbrukare har åtagit sig att följa programmet.”

Ett åtgärdsförslag om utveckling av afrikansk landsbygd

Arbetsgruppen för Afrikas landsbygd (TFRA) lade fram sin slutrapport på mötet. Ministrarna diskuterade gruppens rekommendationer. När det gäller samarbetet mellan EU och Afrika ska fokuset enligt Finland ligga på avskogning.
”De viktigaste åtgärderna i detta arbete är beskogning och att vi stärker skogssektorn. På detta vis bidrar vi till bra skogstillväxt och -hälsa och motarbetar klimatförändringen”, berättar Leppä. 
Finland har tidigare föreslagit att skogsåtgärderna ska kopplas till EU:s program för den externa finansieringen, likaså till målen för Europeiska fonden för hållbar utveckling.
Rådet behandlade också jordbrukets marknadsöversikt och Nederländernas initiativ om bekämpning av avskogning. 

Mer information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 16 2337, fornamn.efterna[email protected]

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868, [email protected]

Länkar:

EU:s jordbruksministerråd diskuterar jordbrukets miljö- och klimatåtgärder

Aktuellt om CAP i EU-rådet för jordbruk och fiske 15.4.2019

Arbetsgruppen för Afrikas landsbygd (TFRA)

CAP EU och internationella frågor Jari Leppä